ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 14-09-2018
Αριθμ. Πρωτ. 490

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποφάσισε στη συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 2018 την διοργάνωση μαθημάτων αγγλικής νομικής ορολογίας με τους ίδιους όρους που καθορίστηκαν και την περσινή χρονιά. Η λειτουργία τμημάτων θα γίνει εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και σε εκείνες τις πόλεις – έδρες των Εφετειακών Επιτροπών, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από ικανό αριθμό συναδέλφων (τουλάχιστον 12 συμμετέχοντες). Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ικανοί χρήστες της αγγλικής γλώσσας. Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε αίθουσες εντός των χώρων των Δικαστικών Μεγάρων. Στα μαθήματα μπορούν να συμμετέχουν και εισαγγελικοί λειτουργοί εφόσον εγγραφούν ως πλήρη μέλη της Ε.Δ.Ε. Το κόστος των προγραμμάτων θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Ένωση. Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία της Ένωσης, τηλ. 2108827380 από όπου θα μπορούν να λαμβάνουν και περισσότερες πληροφορίες. Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής θα τηρηθεί η χρονική σειρά υποβολής της σχετικής δήλωσης.

 Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Εφετειακών Επιτροπών να μεριμνήσουν ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες αίθουσες για την διεξαγωγή των μαθημάτων.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα είναι το ακόλουθο:

  1. Για την Αθήνα: Κάθε Τρίτη από ώρα 16.00 έως 18.30’. Πιθανή ημερομηνία έναρξης μαθημάτων στις 16 Οκτωβρίου 2018.

  2. Για τη Θεσσαλονίκη: Την πρώτη και τρίτη Πέμπτη ή Παρασκευή κάθε μήνα από ώρα 16.00’ έως 18.30’. Πιθανή ημερομηνία έναρξης μαθημάτων στις 18 ή 19  Οκτωβρίου 2018.

  3. Για τις υπόλοιπες πόλεις – έδρες των εφετειακών επιτροπών θα ακολουθήσει ειδικότερη ανακοίνωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 12 τουλάχιστον συναδέλφους.

34534534