6456456456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 

 Αθήνα, 25/9/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 342

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Σχετικά με το έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που καθορίζει την 21η Οκτωβρίου 2017 ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους συναδέλφους. Οι Δικαστικές Ενώσεις χειρίζονται με υπευθυνότητα το ζήτημα. Θα εκδοθούν λεπτομερείς ανακοινώσεις και ο χρόνος για την υποβολή των δηλώσεων θα είναι επαρκής.  

 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

43r34r