Ανακοίνωση της Εφετειακής Επιτροπής Πατρών-Στήριξη στον Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε.- Αντίθεση στις τοποθετήσεις εκπροσώπων των δικηγόρων

 Προς το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.

 Εφετειακή Επιτροπή της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών της Ε.Δ.Ε.

Από τις  τοποθετήσεις και τις αποφάσεις των θεσμικών εκπροσώπων των δικηγόρων των τελευταίων ημερών που δημοσιοποιήθηκαν, οι οποίες συνοψίζονται στις επαναλαμβανόμενες προσωπικές αναφορές σε βάρος του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος κου Χριστόφορου Σεβαστίδη και στην  από 16.12.2019 πρόσκληση του Πρόεδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας για ενημέρωση ονομαστικά περιπτώσεων δικαστών που συστηματικά και αδικαιολόγητα καθυστερούν υπερβολικά στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων και συγκεκριμένα πέραν του τριμήνου στις περιπτώσεις ασφαλιστικών μέτρων και πέραν του οκταμήνου στις λοιπές πολιτικές διαδικασίες, όπως επίσης και δικαστών, που εκδίδουν προδήλως αβάσιμες αποφάσεις, θεωρούμε απαραίτητο να πάρουμε θέση.

Γι αυτό, εκφράζουμε τη στήριξή μας προς τον Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. και τον θεσμικό  του ρόλο, ενάντια στις  επαναλαμβανόμενες δημόσιες προσωπικές αναφορές και επιθέσεις που δέχεται. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε εξαγγελίες και δημόσιες τοποθετήσεις των θεσμικών εκπροσώπων των δικηγόρων περί ελέγχου των δικαστών για την υπηρεσιακή τους απόδοση όπως διατυπώθηκε στην προαναφερόμενη πρόσκληση του Πρόεδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Προσβλέπουμε στην  ενίσχυση ενός ομαλού πλαισίου  συμπόρευσης δικαστών και δικηγόρων που επιβάλλεται από τον ίδιο το σκοπό που αμφότεροι υπηρετούμε διαχρονικά, την ορθή και αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης στα πλαίσια του κράτους δικαίου.

Πάτρα 18.12.2019
 Μετά τιμής,  
 Ο πρόεδρος, Μιχαήλ Τσέφας Πρωτοδίκης