ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟ

Ι. Με εντολή του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Αθηνών ανακλήθηκε από χθες (25 Απριλίου 2017) η απόσπαση μίας γραμματέως στην Ε.Δ.Ε. Ήδη από το 2004 η Ένωση κάλυπτε τις ανάγκες της σε επίπεδο γραμματειακής υποστήριξης με δύο γραμματείς αποσπασμένες από το Πρωτοδικείο Αθηνών και μία γραμματέα από το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Παρά τις διαχρονικές ελλείψεις δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών ποτέ μέχρι σήμερα δεν τέθηκε ζήτημα ανάκλησης απόσπασης γιατί ήταν δεδομένες οι δυσλειτουργίες που θα προκαλούνταν στην Ένωση από τη μείωση του προσωπικού. Το κενό που θα δημιουργηθεί θα είναι δυσαναπλήρωτο σε μία περίοδο που οι δραστηριότητες της Ένωσης έχουν πολλαπλασιασθεί σε σύγκριση με το παρελθόν σε όλα τα επίπεδα. Η Ε.Δ.Ε. έχει ως όπλο της την βούληση του Σώματος να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στο δρόμο που χάραξε εδώ και ένα χρόνο, ξεπερνώντας με κάθε τρόπο όλα τα εμπόδια που προβάλλουν συχνά μπροστά μας.

ΙΙ. Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις (Ε1) υπολογίστηκε αυτόματα από το Υπουργείο Οικονομικών ο φόρος εισοδήματος μετά από αφαίρεση ποσοστού 25% από τις συνολικές ακαθάριστες αποδοχές του έτους 2016, βάσει των ΠΟΛ 1147/2016 και 1161/2016. Συνεπώς, οι συνάδελφοι δεν απαιτείται να προβούν σε κάποιον ειδικό υπολογισμό ή σε άλλη ενέργεια για την υποβολή της δήλωσης.

ΙΙΙ. Υπενθυμίζουμε ότι στις 13-1-2017 εκδώσαμε ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία παραιτήσεων από αγωγές που κατατέθηκαν στο Μισθοδικείο πριν το 2008 (βλ. αναλυτικά στην ηλεκτρονική σελίδα www.ende.gr). Επειδή υπάρχει άμεσος κίνδυνος συζήτησης εκκρεμών υποθέσεων και επιδίκασης σε βάρος μας δικαστικών εξόδων καλούμε τους Διευθύνοντες τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της Χώρας να επισπεύσουν τις σχετικές διαδικασίες αποστολής καταστάσεων των υπηρετούντων Δικαστικών Λειτουργών στη Γραμματεία του Μισθοδικείου. Σε όσα Δικαστήρια ή Εισαγγελίες δεν έχει προχωρήσει η σχετική διαδικασία εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων ώστε να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με τη Γραμματεία του Μισθοδικείου και να υποβάλλουν τις παραιτήσεις από τα δικόγραφα.

43r34r