23423

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΗΣΑΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΔΕ

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, Unknown)

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, Unknown)