ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αθήνα, 30-5-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 226

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η Ένωση υπέβαλε σήμερα αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης περί της ανάγκης παράτασης της αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων, ενόψει της ιδιαίτερης δυσκολίας της εκλογικής διαδικασίας και του μεγάλου αριθμού ενστάσεων από υποψηφίους των Αυτοδιοικητικών εκλογών.

34534534