ΑΙΤΗΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Αθήνα, 18-6-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 240     

     Απευθύναμε σήμερα αίτημα στον κ. Υπουργό Εσωτερικών για αύξηση του αριθμού των ειδικών εκλογικών αποζημιώσεων σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς κατά την έκτακτη απασχόλησή τους στην προπαρασκευή και διενέργεια των εθνικών εκλογών. Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο ο αριθμός των αποζημιώσεων να μην ανταποκρίνεται στον πραγματικό αριθμό των απασχολουμένων συναδέλφων αλλά να είναι πολύ μικρότερος. Θεωρούμε απόλυτα δίκαιο το αίτημα να αυξηθεί ανάλογα ο αριθμός των  εκλογικών αποζημιώσεων σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα στον αριθμό των πραγματικά απασχολουμένων δικαστών και εισαγγελέων.

34534534