Αίτημα των Πολωνών Δικαστών για συμμετοχή των Ευρωπαίων Δικαστών σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, Κατερίνα Ντόκα, Αντιπρόεδρος της ΕΔΕ, Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων

    Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών (EAJDuro Sessa ζήτησε από τις Δικαστικές Ενώσεις των Kρατών που μετέχουν στην EAJ  να στηρίξουν το αίτημα των Πολωνών συναδέλφων μας, για επανατοποθέτησή των δικαστών του Δικαστηρίου της Κρακοβίας στα τμήματα στα οποία αυτοί υπηρετούσαν.

    Όπως είναι γνωστό, η πολωνική κυβέρνηση επιχειρεί να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό της τη δικαστική εξουσία. Με μία σειρά διατάξεων έχει μεταβάλει τη διαδικασία επιλογής των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή, την αξιολόγηση και τον πειθαρχικό έλεγχο των δικαστών, ώστε να μπορεί να το ελέγχει και να επηρεάζει τις αποφάσεις του. Ακόμα, έχει συστήσει ένα νέο πειθαρχικό όργανο, ως τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα μέλη του οποίου επιλέγονται από το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης (που ελέγχεται από την Κυβέρνηση). Το νεοσυσταθέν Πειθαρχικό Τμήμα είναι αρμόδιο να εκδικάζει και να αποφασίζει, τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό, την έναρξη πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας κατά δικαστών, να διατάζει την προσωρινή κράτηση και σύλληψή τους, ενώ ασκούνται πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε δικαστές για θέματα που αφορούν τη δικαιοδοτική τους κρίση ή την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων στο ΔΕΚ. Παρόλο που με απόφασή του το ΔικΕΕ έκρινε πως το νεοσυσταθέν Πειθαρχικό Τμήμα δεν παρέχει εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας και διέταξε την αναστολή της λειτουργίας του, το τελευταίο συνέχισε να επιβάλει πειθαρχικές ποινές σε δικαστές που προασπίζονται τη δικαστική ανεξαρτησία, μεταξύ αυτών και στην Πρόεδρο της Ένωσης πολωνών δικαστών ‘Themis’ Beata Morawiec. Πρόσφατα ο πολωνός δικαστής Igor Tuleya, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2017 διεξήγε ανάκριση για πιθανά αδικήματα που διαπράχθηκαν από μέλη του Κοινοβουλίου και διώκεται από το νεοσυσταθέν Πειθαρχικό Τμήμα, τιμήθηκε από την Ένωση Ευρωπαίων Ποινικολόγων για τον αγώνα που δίνει για την ανεξαρτησία του βαλλόμενου δικαστικού σώματος στην Πολωνία.

     Οι δικαστικές ενώσεις στην Πολωνία συνεχίζουν να αγωνίζονται, με προσωπικό κόστος των μελών και των εκπροσώπων τους, για την προάσπιση της δικαστικής ανεξαρτησίας. Στις 22.9.2021 έντεκα (11) δικαστές του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Κρακοβίας αρνήθηκαν να μετέχουν σε σύνθεση με δικαστές που επιλέχθηκαν από το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο, αναφέροντας σε σχετική επιστολή τους, πως οι αποφάσεις που θα εκδίδονταν θα παραβίαζαν την ΕΣΔΑ, καθώς δεν θα προέρχονταν από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο. Τρεις (3) εκ των δικαστών αυτών ήδη απομακρύνθηκαν από τα τμήματα που υπηρετούσαν. Συγκεκριμένα, η Δικαστής Beata Morawiec και η Δικαστής Katarzyna Wierzbicka, ενώ υπηρετούσαν σε τμήμα που δίκαζε υποθέσεις σε δεύτερο βαθμό, τοποθετήθηκαν σε τμήμα που δικάζει υποθέσεις σε πρώτο βαθμό και ο δικαστής Maciej Czajka, ο οποίος υπηρετούσε για πολλά έτη σε ποινικό τμήμα, τοποθετήθηκε σε πολιτικό τμήμα. Μέχρι τώρα η τοποθέτηση των δικαστών σε άλλο τμήμα από αυτό στο οποίο υπηρετούσαν αποτελούσε μορφή πειθαρχικής κύρωσης στην Πολωνία. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι αποφάσεις λήφθηκαν από προέδρους Δικαστηρίων που έχουν επιλεγεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κατά παράβαση της πειθαρχικής διαδικασίας, όπως σημειώνει ο Δικαστής Dariusz Mazur, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Δικαστών  “Themis” . Το ΔικΕΕ έκρινε πως οι μετακινήσεις δικαστών σε νέες θέσεις παρά τη θέλησή τους «μπορούν δυνητικά να υπονομεύσουν τις αρχές του αμετάθετου των δικαστών και της δικαστικής ανεξαρτησίας».

        Οι Πολωνοί συνάδελφοί μας ζητούν από τους ευρωπαίους δικαστές να στηρίξουν το αίτημά τους να επιστρέψουν οι προαναφερόμενοι δικαστές του δικαστηρίου της Κρακοβίας στα τμήματα που υπηρετούσαν, καθώς αυτοί οι δικαστές τιμωρούνται για την απόφασή τους να υπερασπίζονται τη δικαστική ανεξαρτησία και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

    Το κείμενο που οι βαλλόμενοι πολωνοί δικαστές μας καλούν να συνυπογράψουμε είναι το ακόλουθο:

«Εμείς, οι δικαστές, απαιτούμε την κατάργηση των διαταγών για την αλλαγή του πεδίου των δραστηριοτήτων των δικαστών. Απαιτούμε την άμεση επαναφορά αυτών των δικαστών στις υπάρχουσες υπηρεσίες τους:

– Δικαστής Maciej Czajka στο Ποινικό Τμήμα ΙΙΙ (I – instance),

– Δικαστές Katarzyna Wierzbicka και  Beata Morawiec στο Ποινικό Τμήμα IV (II- instance).

Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αντιστραφούν τα αποτελέσματα αβάσιμων αποφάσεων που παραβιάζουν την ανεξαρτησία αυτών των δικαστών, που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Πολωνίας.»

    Ακολουθεί η επιστολή που στάλθηκε στην ΕΔΕ από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών Duro Sessa και από τον εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης Πολωνών Δικαστών  “Themis” Dariusz Mazur, στην οποία αναφέρονται οι σχετικοί σύνδεσμοι, με οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.

 

Κατερίνα Ντόκα

Αντιπρόεδρος της ΕΔΕ

Μέλος της Επιτροπής Διεθνών   Σχέσεων

 

 

To the member Associations of the EAJ

 

Dear Colleagues,

On demand of President Sessa, please find hereinafter an appeal from the Themis Judges Association asking for a support for the petition of Polish judges for reinstatement of three Polish judges from Krakow.

Τhank you for your attention.

Best regards

The IAJ General Secretariat

******************************

Dear fellow judges from all over Europe

 

️ I am writing to you to ask your support for the petition of Polish judges for reinstatement of three Polish judges from Krakow: Beata Morawiec, Maciej Czajka, Katarzyna Wierzbicka. These judges were unjustifiably, and in violation of procedures, reassigned to other divisions as punishment for following ECHR and CJEU guidelines by making a statement in which they announced they would take legal action to challenge the participation of judges promoted or nominated with the participation of neo-NCJ judges on panels. Until now, the transfer of judges between divisions in Poland has been used as a disciplinary sanction; in this case, the decisions are made by politically dependent court presidents appointed by the Minister of Justice.

️ Here is a link to an article that describes the situation in more detail:

https://polishnews.co.uk/cracow-judges-beata-morawiec-maciej-czajka-and-katarzyna-wierzbicka-transferred-to-other-departments-all-day-rotational-protest-of-krakow-judges/

 

️ The petition I am asking you to support is as follows:

 

“We, the Judges, demand the revocation of the orders changing the scope of activities of judges Maciej Czajka, Beata Morawiec and Katarzyna Wierzbicka.

We demand that these judges be immediately reinstated to their former divisions:

– Judge Maciej Czajka to Criminal Division III (first instance),

– Judge Katarzyna Wierzbicka and Judge Beata Morawiec to the Criminal Division IV (second instance).

This is the only way to undo the effects of groundless decisions violating the independence of the above mentioned judges, guaranteed by the Constitution of the Republic of Poland.”

 

️ Since the questionnaire to be filled out is in Polish, the following is a guide as to what each of the boxes means:

 

“First name” – name

 

“Nazwisko” – surname

 

“Kraj” – country

 

“e-mail” – e-mail address (to this address you will receive confirmation of the registration of your vote in support of the petition)

 

“City” – the name of the city in which you are employed, in this place please also enter the name of your court,

 

“Comment” – here you can write why you decided to support the petition.

 

‼️‼️ ‼️Here is the link where you can sign the petition:

Żądanie Sędziów przywrócenia Sędziów Macieja Czajki, Beaty Morawiec i Katarzyny Wierzbickiej do poprzednich wydziałów w SO w Krakowie