Τοποθέτηση επί του εγγράφου της κ. Προέδρου του Αρείου Πάγου

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 26-10-2011
Αρ. Πρωτ. 111

Προς
τους Συναδέλφους, μέλη της Ένωσής μας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Χθες εκδόθηκε το με αριθ. πρωτ. 446/25-10-2011 έγγραφο της κ. Προέδρου του Αρείου Πάγου, στο οποίο εκθέτει τις απόψεις της για την «αποχή από τα Υπηρεσιακά μας καθήκοντα».
Στο στάδιο αυτό και ενόψει της επικείμενης συνάντησής μας με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο, δεν επιθυμούμε να απαντήσουμε στο ερειδόμενο, επί μη ανταποκρινόμενης στις περιστάσεις προϋποθέσεως, έγγραφο της κ. Προέδρου (αφού δεν πρόκειται περί αποχής από τα καθήκοντά μας, αλλά περί ολιγόωρης διακοπής των συνεδριάσεων).
Μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω συνάντηση, οπότε και θα επανακαθορίσουμε τη στάση μας, η ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης παραμένει σε ισχύ.

                      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
                   ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

Ανακοίνωση Δικαστικών Ενώσεων για δηλώσεις Πρωθυπουργού

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα 19-10-2011
Αρ πρωτ .:108

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του κ Πρωθυπουργού στην Κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του , αναφορικά με τη θέση των Δικαστικών Λειτουργών στο Δημοκρατικό Πολίτευμά μας , παρατηρούμε τα ακόλουθα:
Οι Δικαστικοί Λειτουργοί έχουν υποστεί , συγκριτικά με όλους τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τις μεγαλύτερες μειώσεις των καθαρών αποδοχών τους, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 40% περίπου. Συνεπώς, έχουν καταβάλει όσο ουδείς « τον οβολό τους» και δεν αποτελούν « κατεστημένο που προσπαθεί να υπεκφύγει των υποχρεώσεων του».
Όσον αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις , στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Πρωθυπουργός, σημειώνουμε ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί εφαρμόζουν , με ευλάβεια τους νόμους του Κράτους και , επομένως, εκφράσεις όπως «αρνησιδικία με τερτίπια» αναμέναμε να μην ειπωθούν ,διότι έτσι προσβάλλεται το σύνολο των Δικαστικών Λειτουργών , οι οποίοι, με τα πενιχρά μέσα που τους διαθέτει η Πολιτεία, προσπαθούν να δικαιοδοτούν με υψηλό αίσθημα ευθύνης.
Οι τοποθετήσεις και γενικεύσεις του κ. Πρωθυπουργού , αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη από τα υπαρκτά προβλήματα της Δικαιοσύνης , για τα οποία δεν ευθύνονται οι Λειτουργοί της .
Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι, διαχρονικά , ο πολιτικός κόσμος της Χώρας έτρεφε απόλυτο σεβασμό στη Δικαιοσύνη και τους Λειτουργούς της .

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου , Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ, Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος ,Αντ/λέας Εφετών, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ανακοίνωση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 17-10-2011

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Συναδέλφους
μέλη της Ένωσής μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Οι αποφάσεις που λάβαμε, κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15 ης Οκτωβρίου 2011, είναι πολυσήμαντες, λόγω του θεσμικού τους χαρακτήρα .Καταδεικνύουν δε την αγωνία των συναδέλφων για την προάσπιση του Θεσμού της Δικαιοσύνης και την υπόστασή μας ως λειτουργών και εργαζομένων .
Όσο και αν οι αποφάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από μερικούς ως « πρωτοφανείς» για τα δικαστικά χρονικά , δεν παύουν να είναι αναγκαίες και μέσα στα καθήκοντά μας να προστατεύουμε το Σύνταγμα και τους Θεσμούς, όπως πράττουμε μέχρι σήμερα.
Συνεπώς, θεωρώ αδιανόητο να υπάρξει έστω και ένας συνάδελφος που να μην εφαρμόσει τις αποφάσεις αυτές .
Η Δικαιοσύνη καλείται στις κρίσιμες αυτές ώρες να σταθεί στο ύψος της.
Ο λαός τώρα μας χρειάζεται και μας θέλει υπερήφανους, απαιτώντας να σεβαστούμε τη Συνταγματική μας θέση και την κοινωνική μας αποστολή.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης

Χαράλαμπος Αθανασίου
Αρεοπαγίτης

Ψήφισμα έκτακτης γενικής συνέλευσης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 15-10-2011
Αρ. Πρωτ. 105

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
Οι Δικαστικοί Λειτουργοί –Δικαστές και Εισαγγελείς-μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων , στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσή μας, αποφασίσαμε ομόφωνα τ’ ακόλουθα:
Ι. Καλούμε την Κυβέρνηση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης. Μέτρα τα οποία δεν θα έχουν στόχο μόνον τους Δικαστές, όπως μέχρι τώρα συμβαίνει, αλλά συντονισμένα μέτρα που θα έχουν σκοπό , ανεξαρτήτως της οικονομικής συγκυρίας , να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα των Πολιτών για δίκαιη δίκη, να απλοποιήσουν τις διαδικασίες, να διατηρήσουν το χαμηλό κόστος για την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες, προκειμένου να καταστεί η Χώρα ανταγωνιστική . Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει : α) να θεσπισθεί η οικονομική αυτοτέλεια της Δικαιοσύνης , β) να καλυφθούν όλα τα κενά οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Υπαλλήλων και να αυξηθούν στο αναγκαίο μέτρο , και να μην ισχύσει η εργασιακή εφεδρεία στους Δικαστικούς Υπαλλήλους, γ) να γίνουν νομοθετικές επεμβάσεις στους Κώδικες Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας και τους Ειδικούς Νόμους προκειμένου να εξασφαλισθούν ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες, δ) να μην τροποποιηθεί το άρθρο 11 του ν.1756/1988 , καθόσον εξυπηρετεί την παραγωγή μεγαλύτερου δικαστικού έργου σε συντομότερο χρονικό διάστημα, ε) να ψηφιοποιηθεί ο χώρος της Δικαιοσύνης , προκειμένου να εξασφαλίζεται στους Πολίτες με άμεσο και έγκυρο τρόπο η πρόσβαση στη νομική πληροφορία.
ΙΙ. Ζητούμε από την Κυβέρνηση να αντιληφθεί τις επιπτώσεις της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής στον Ελληνικό Λαό . Να σταθμίσει τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολιτών . Να αντιληφθεί την ανάγκη της προστασίας των αδυνάτων που έγιναν τόσο πολλοί και θα γίνουν ακόμα περισσότεροι με τα εξαγγελλόμενα μέτρα. Να σταματήσει τις σπατάλες χρημάτων σε αμφιλεγόμενες επιλογές (αθρόες προσλήψεις ειδικών συμβούλων σε υπουργικά γραφεία, ανεξέλεγκτες χρηματοδοτήσεις κατασκευών από τον προϋπολογισμό της Βουλής, παροχή αυτοκινήτων στους Βουλευτές με συμβάσεις leasing, κ.α. ).
ΙΙΙ. Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να σεβασθεί την Συνταγματική Θέση της Τρίτης Λειτουργίας του Κράτους και συγκεκριμένα :
α) η Νομοθετική και Εκτελεστική Εξουσία να σέβονται έμπρακτα τους Λειτουργούς της Δικαιοσύνης , την ισόνομη και ισότιμη κατά το Σύνταγμα θέση τους και να παύσουν οι προσχηματικές επιθέσεις κατ΄ αυτών , οι οποίες επιχειρούνται προκειμένου να αποπροσανατολίζονται οι Πολίτες από τα πραγματικά προβλήματα που τους απασχολούν.
β) να καθιερωθεί το αδίκημα της περιύβρισης Δικαστικής Αρχής , κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των Δικαστικών Λειτουργών
γ) να μην γίνουν νέες μειώσεις στο ειδικό μισθολόγιο των Δικαστικών Λειτουργών . Ήδη, οι Δικαστικοί Λειτουργοί έχουν υποστεί μείωση κατά 38,5% των αποδοχών τους και έχουν υπαχθεί , όπως όλοι οι Έλληνες στις πάσης μορφής έκτακτες εισφορές και φοροεπιβαρύνσεις.
δ) να ιδρυθεί Ασφαλιστικός Φορέας Κρατικών Λειτουργών και να μην υπάγονται οι νεοδιοριζόμενοι Δικαστικοί Λειτουργοί στο ΙΚΑ,
ε) να επαναφερθεί η 25ετία ως ελάχιστος χρόνος ίδρυσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος .
στ) να επαναφερθούν σε ισχύ οι μισθολογικές προαγωγές και τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας.
Ενόψει 1) της μέχρι τώρα συμπεριφοράς της Κυβέρνησης για τα ως άνω αδιαπραγμάτευτα ζητήματα , αναφορικά με την συνταγματική μας θέση και την κοινωνική μας αποστολή και 2) της φημολογούμενης περαιτέρω μείωσης των αποδοχών και συντάξεών μας, οι οποίες μειώσεις προκαλούν απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών ασκήσεως του Λειτουργήματος μας , αφού πλέον δεν θα δυνάμεθα να συντηρούμε γραφεία και βιβλιοθήκες στην κατοικία μας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Πρώτον, από την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τα Δικαστήρια θα διακόπτουν τις συνεδριάσεις τους καθημερινά , από ώρα 12.00 έως ώρα 15.00 ,
Δεύτερον, από την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011, θα ασκούμε το Λειτούργημα μας, αποκλειστικά και μόνον στα Δικαστικά Καταστήματα και εντός του χρόνου που τα Δικαστήρια θα λειτουργούν και υπό τις συνθήκες υλικοτεχνικών υποδομών και ασφάλειας προσωπικού και εγκαταστάσεων που αυτά σήμερα παρέχουν και ως εκ τούτου δεν θα δημοσιεύονται αποφάσεις , εκτός από αυτές που αφορούν επείγουσες πολιτικές και ποινικές υποθέσεις.
Το ΔΣ της Ένωσης μας θα υλοποιήσει τις ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης , εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση .

Ανακοίνωση για εφαρμογή απόφασης έκτακτης γενικής συνέλευσης

ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr 

Αθήνα 15-10-2011
Αρ. Πρωτ. 106

Προς τους κ. κ. Συναδέλφους

Σας κοινοποιούμε το από 15 Οκτωβρίου 2011 Ψήφισμα –Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης μας και διευκρινίζουμε τα εξής :
Α) όσον αφορά τις καθημερινές διακοπές των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων, αυτές θα διαρκούν από ώρα 12.00 έως ώρα 15.00. Αν ο Γραμματέας της έδρας δηλώσει στις 12.00 ότι δεν θα επανέλθει στην συνεδρίαση λόγω τηρήσεως εκ μέρους του του ωραρίου λειτουργίας του Δικαστηρίου, τότε οι υποθέσεις θα αναβάλλονται για άλλη δικάσιμο , ή θα διακόπτεται η συνεδρίαση του Δικαστηρίου για άλλη ημέρα , ανάλογα με τις επικρατούσες για κάθε Δικαστήριο συνθήκες. Αντίθετα, αν ο Γραμματέας της έδρας δηλώσει ότι θα επανέλθει στις 15.00, οι πιο πάνω αναβολές ή διακοπές των συνεδριάσεων θα γίνονται τότε. Ο Προεδρεύων της συνεδρίασης θα σημειώνει επί του πινακίου , ή της δικογραφίας , ως λόγο διακοπής της συνεδρίασης την σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ενώσεως μας. Οι Ειρηνοδίκες δεν θα εκτελούν, κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, τις υπηρεσίες ενόρκων βεβαιώσεων , διαταγών πληρωμής , σφραγίσεων, προανάκριση κλπ
Β) οι επείγουσες πολιτικές υποθέσεις (προσωρινές διαταγές, επείγοντα ασφαλιστικά μέτρα, παραγραφόμενες), όπως και οι επείγουσες ποινικές υποθέσεις (συμπλήρωση παραγραφής ,ή ορίου προσωρινής κράτησης , αυτόφωρα) θα εκδικάζονται κανονικά. Το αυτό ισχύει και για την λειτουργία των Δικαστικών Συμβουλίων (παραγραφές , προσωρινά κρατούμενοι κ.α.) . Οι Ανακριτές και Εισαγγελείς υπηρεσίας θα ασκούν τα καθήκοντά τους κανονικά, όπως και οι Ειρηνοδίκες και Πταισματοδίκες τις έρευνες.
Γ) όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων μας αποκλειστικά στα δικαστικά καταστήματα, μετά την 7η Νοεμβρίου 2011 : δεν θα γίνεται επεξεργασία των υποθέσεων κατ’ οίκον και συνεπώς δεν θα δημοσιεύονται οι σχετικές αποφάσεις ,εκτός των επειγουσών εκ των ήδη εκδικασθέντων και εξ’ αυτών που θα εκδικασθούν.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ανακοίνωση για Ανακριτή Κασίμη

ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 13-10-2011
Αρ. πρωτ :103

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή όσα, τελευταία ,έχουν ειπωθεί, ακόμα και από θεσμικούς παράγοντες, σχετικά με τη διαφωνία Ανακριτή στην πρόταση Εισαγγελέα, για το αν θα πρέπει να επιβληθούν προσωρινή κράτηση ή περιοριστικοί όροι σε κατηγορούμενο υπόθεσης ευρύτερου ενδιαφέροντος ,το Δ.Σ. , κατά τη συνεδρίασή του της 11-10-2011, αποφασίζει ομόφωνα , ως ακολούθως:
Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε σε εκείνους που γνωρίζουν και λησμονούν και να πληροφορήσουμε τους υπόλοιπους, που δεν γνωρίζουν αλλά εκφέρουν άποψη σαν να γνωρίζουν, τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1, 2 του Συντάγματοςτου1975,ηΔικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές που απολαμβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και υπόκεινται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, μόνο στο Σύνταγμα και τους νόμους. Διατύπωση συνεπειών της συνταγματικής αρχής της δικαστικής ανεξαρτησίας (αρχής συναγομένης υπό την ισχύ του Συντάγματος του 1952 από τα άρθρα 87, 88 παρ. 1, 90 αυτού, συνδυαζόμενα) περιέχουν και τα άρθρα 177 του ΚΠοινΔ και 340 εδ. α του ΚΠολΔ. Κατά το πρώτο οι δικαστές δεν υποχρεούνται να ακολουθούν νομικούς κανόνες αποδείξεων, αλλά πρέπει να αποφασίζουν κατά την δική τους πεποίθηση, ακούοντας, για τον σκοπό αυτόν, την φωνή της συνειδήσεώς τους και οδηγούμενοι από την απροσωπόληπτη κρίση, που προκύπτει από τις συζητήσεις, για την αλήθεια των πραγματικών
γεγονότων, για το αξιόπιστο των μαρτύρων και για την αξία των λοιπών
αποδείξεων. Κατά το δεύτερο, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά
ο νόμος, το δικαστήριο κρίνει ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα και
αποφασίζει κατά συνείδηση αν οι ισχυρισμοί είναι αληθινοί(Διοικητική Ολομέλεια Αρείου Πάγου 18/1993).
Όσοι, συνεπώς, επιμένουν να φιλολογούν γύρω από το θέμα αυτό ,θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι πρώτον δεν έχουν γνώση του φακέλλου της υπόθεσης που σχολιάζουν και δεύτερον δεν έχουν τη δυνατότητα και την ευχέρεια να αξιολογήσουν τις απόψεις των Δικαστικών Λειτουργών, που εκφράστηκαν, διότι αυτός ο θεσμικός ρόλος ανήκει σε άλλους αρμοδιότερους .
Όσον αφορά στο αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του καθενός να εκφράζει άποψη επί παντός επιστητού ,θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει ως αυτονόητη προϋπόθεση το δικαίωμα του Δικαστικού Λειτουργού να έχει την ΔΙΚΗ ΤΟΥ αυθεντική άποψη επί της υποθέσεως, κρίνοντας μόνο με γνώμονα τη συνείδησή του και το Νόμο . Στοιχείο απαραίτητο ,που αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα της Δικαστικής Λειτουργίας για κάθε έλληνα πολίτη (έστω και αν αυτός είναι ο πλέον σεσημασμένος κακοποιός), όταν βρίσκεται ενώπιον των Δικαστηρίων.
Στις δύσκολές εποχές που ζούμε ,η τήρηση των παραπάνω κανόνων αποτελεί μονόδρομο για εμάς και ίσως , τη μοναδική ουσιαστική ασφάλεια που απολαμβάνουν σήμερα οι πολίτες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ανακοίνωση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και Δήλωση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας προς άρση ενδεχόμενων παρεξηγήσεων επιθυμεί να δηλώσει κατηγορηματικά το σεβασμό με τον οποίο το δικηγορικό σώμα περιβάλλει ανέκαθεν τη δικαστική κοινότητα και τους εκπροσώπους αυτής, σεβόμενο το σημαντικό και διακριτό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Δικαστές στα πλαίσια μιας ευνομούμενης πολιτείας.

Η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των Δικαστικών Ενώσεων και των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων είναι διαχρονική, αγαστή και έχει ως πρώτιστο μέλημα την ομαλή πορεία και λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Η προσφορά των Δικαστικών Ενώσεων και του Προεδρείου τους αναφορικά με τη διαφύλαξη και υπεράσπιση των θεσμών και της ανεξαρτησίας αυτών είναι αναμφισβήτητη και αντάξια του ρόλου τους ως θεματοφυλάκων των τελευταίων.

Η αναγκαιότητα της ειδικής και προσεκτικής μισθολογικής μεταχείρισης – για προφανείς λόγους και με τρόπο αντάξιο του λειτουργήματος που επιτελούν – ουδόλως τίθεται υπό αμφισβήτηση, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή κατά την οποία αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται ρητά διά του άρθρου 88 του Συντάγματος. Κατά συνέπεια, ουδέποτε αποτέλεσε και ούτε φυσικά μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης με τον οποιονδήποτε, θεσμικό ή εξωθεσμικό παράγοντα.

Αυτό που παγίως επιζητά και επιδιώκει η Δικηγορική κοινότητα είναι η συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης, Δικηγόρων � Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων, με στόχο την αντιμετώπιση των χρόνιων δυσλειτουργιών της Ελληνικής Δικαιοσύνης που συνιστούν και τους λόγους που η απονομή της Δικαιοσύνης καθυστερεί υπερβολικά, αγγίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τα όρια της αρνησιδικίας.

Οι ευθύνες της Πολιτείας αναφορικά με την αντιμετώπιση των πάγιων, διαχρονικών και πραγματικών προβλημάτων της Δικαιοσύνης, ήτοι των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, είναι δεδομένες και καθιστούν επιτακτική την ανάληψη στοχευμένων δράσεων, κατόπιν ουσιαστικού διαλόγου με τους συλλειτουργούς του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ουσιαστική αναμόρφωση του θεσμού.

ΔΗΛΩΣΗ
Του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, Αρεοπαγίτη
(Με αφορμή τη στοχοποίηση της Δικαιοσύνης
σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο)

Στη Χώρα μας μετά την κατάρρευση της νοηματοδότησης του πολιτικού βίου και την αποδόμηση της κοινωνίας που επήλθε με την λήψη των οικονομικών μέτρων, επιχειρείται και η υποβάθμιση της Δικαιοσύνης τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
Το φρόνημα των Δικαστών δεν κάμπτεται από επιθέσεις προετοιμασίας για οικονομικές περικοπές.
Οι Δικαστές συμπαρίστανται στον μαστιζόμενο από την οικονομική ανέχεια λαό και έχουν επιδείξει τις ευαισθησίες εκείνες( βλ. απόφαση για συμβασιούχους) που τους καταξιώνουν στη συνείδηση του.
Όμως πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις των αποδοχών τους (40% περίπου), αν και έχουν μισθολόγιο προβλεπόμενο από το Σύνταγμα , το οποίο είναι ειδικό , το μεν λόγω της φύσεως του λειτουργήματος τους, το δε διότι εργάζονται πέραν του συνήθους ωραρίου, καθώς και γιορτές και αργίες .

Κοινή Ανακοίνωση Δικαστικών Ενώσεων για την Τρόϊκα

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 6-10-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αναφορικά με την πρόσφατη επίσκεψη της Τρόϊκας στα Δικαστήρια, δηλώνουμε τα ακόλουθα:
Η θέση, που εξέφρασε η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ως προς την στάση των εκπροσώπων των Δικαστικών Ενώσεων, κατά την επίσκεψη της Τρόϊκας στο Πρωτοδικείο Αθήνας, υπήρξε, κατ’ επιεική χαρακτηρισμό, ατυχής και απαξιωτική κατά περιεχόμενο και ελλιπής ως προς την πληροφόρηση.
Οι Έλληνες Δικαστικοί Λειτουργοί είτε δια των εκπροσώπων τους είτε οι ίδιοι, ουδέποτε και σε ουδένα εκχώρησαν τα δικαιοδοτικά τους δικαιώματα και την κατοχυρωμένη συνταγματικά λειτουργική τους ανεξαρτησία. Συνεπώς, ανακοινώσεις τέτοιου ύφους και περιεχομένου, τις επιστρέφουν σε αυτούς, που με τόση ελευθεριότητα και έλλειψη μέτρου διατύπωσαν.
Η συνάντηση της Τρόϊκας, με εκπροσώπους Δικαστικής Ένωσης και του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου, αφορούσε θέματα ενημέρωσης αναφορικά με τη μηχανοργάνωση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την επιτάχυνση των δικών και δεν ήταν δυνατό ούτε επιτρεπτό να υπεισέλθουν σε ζητήματα που άπτονται της δικαιοδοτικής κρίσης των δικαστικών λειτουργών και του τρόπου με τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους.
Ο διάλογος, η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων, είναι πάγια τακτική των Δικαστικών Ενώσεων, οι οποίες δεν διακατέχονται από ξενοφοβία και δεν κυριαρχούνται από ιδεοληψίες παλαιάς κοπής.
Η αποστροφή δε της ανακοίνωσης ότι οι εκπρόσωποι των Δικαστικών Ενώσεων «επέδειξαν τον Ξένιο Δία στους επισκέπτες επιβραβευόμενοι από αυτούς με την προφανή εξαίρεσή τους από το ενιαίο μισθολόγιο», είναι, τουλάχιστον, προσβλητική και ζητούμε την ανάκλησή της. Άλλωστε, θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η αποστροφή αυτή αποτελεί εκφραστική εκτροπή του συντάκτη αυτής, η οποία δεν βρίσκει σύμφωνα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και, βέβαια, του Δικηγορικού κόσμου, ο οποίος δεν επιθυμεί την απομόνωση του μεγαλύτερου και ιστορικότερου επιστημονικού Συλλόγου της Χώρας.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη ήταν, είναι και θα είναι εγγυήτρια των ατομικών δικαιωμάτων και δεν χρειάζεται υποδείξεις και μάλιστα τέτοιου ύφους από οιονδήποτε.
Αν κάποιοι φοβούνται τον διάλογο και την επικοινωνία, είναι ζήτημα που τους αφορά και πρέπει αυτούς να προβληματίζει και σε κάθε περίπτωση δεν είναι επιτρεπτό να μετασχηματίζουν τις φοβίες αυτές σε επίδειξη πνεύματος ανεξαρτησίας.
Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου , Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών Δ.Δ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος ,Αντεισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.
Νικόλαος Αγγελάρας , Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Ανακοίνωση για ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 4-10-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας , κατά τη σημερινή ( 4 Οκτωβρίου ) έκτακτη συνεδρίασή του , αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέματα :
– Επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης .
§ Συνθήκες απονομής της.
§ Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων και αύξηση τους στο αναγκαίο μέτρο.
§ Εισαγωγή νέων τεχνολογιών.
§ Δικαστικές διακοπές.
– Σεβασμός της Συνταγματικής μας θέσης .
§ Συνεχής υποβάθμισή μας.
§ Ένταξη μας στο ΙΚΑ.
§ Οικονομική μεταχείρησή μας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 09:30 στο Αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών .
Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη .

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
          ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

Επείγουσα ανακοίνωση για την Απογραφή

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 16-9-2011
Αρ. Πρωτ.: 89

Προς τους κ.κ. Συναδέλφους,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ αρ. 84/8-9-2011 ανακοίνωσης μας σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα το οποίο είχε προκύψει κατά την δεύτερη φάση της απογραφής διευθετήθηκε σήμερα. Ειδικότερα κατόπιν συνεννοήσεων με το αρμόδιο Υπουργείο Α) υπήρξε δέσμευση για συμπλήρωση του σχετικού πεδίου με την προσθήκη της λέξης «Λειτουργός», Β) διευκρινίσθηκε ότι η λεκτική αναφορά «Υπάλληλος» στο σχετικό πεδίο έχει τεχνικό χαρακτήρα , δεν αποτελεί νομικό χαρακτηρισμό και δεν μεταβάλει στο σύστημα τα δεδομένα της απογραφής μας με την ιδιότητα μας ,των Δικαστικών Λειτουργών, γεγονός το οποίο μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τον έλεγχο που μπορούμε να κάνουμε ατομικά στην σχετική ιστοσελίδα (https://apografi.gov.gr ) .

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ.Εφετών ΔΔ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Νικόλαος Αγγελάρας Αντιπρόεδρος Ελ.Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου , Νομική Σύμβουλος του Κράτους