Έγγραφο των Δικαστικών Ενώσεων προς τον κ.Πρωθυπουργό

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Προς: τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Λουκά Παπαδήμο

Αθήνα, 16-2-2012
Αρ. Πρωτ.: 28

Κοινοπ: 1. κ. Γεώργιο, Παπανδρέου, Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ.
2. κ. Αντώνη Σαμαρά, Πρόεδρο ΝΔ
3. κ. Αλέκα Παπαρήγα, Γεν. Γραμματέα ΚΚΕ
4. κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη, Πρόεδρο ΛΑΟΣ
5. κ. Αλέξη Τσίπρα, Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ
6. κ. Φώτη Κουβέλη, Πρόεδρο Δημοκρατικής Αριστεράς
7. κ. Ντόρα Μπακογιάννη, Πρόεδρο Δημοκρατικής Συμμαχίας

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Κατά την πρόσφατη συνάντησή μας, είχαμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε, μεταξύ των άλλων και για την οικονομική κατάσταση των δικαστικών λειτουργών, αναφορικά με τις μειώσεις των αποδοχών που έχουμε υποστεί μέχρι σήμερα.
Ενόψει του ότι πληροφορούμεθα από τα ΜΜΕ ότι επίκεινται και άλλες μειώσεις των ειδικών μισθολογίων, μεταξύ των οποίων και το μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών, οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα:
α) Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών δεν καθορίζονται από ειδικό μισθολόγιο που ο κοινός νομοθέτης έχει θεσπίσει, αλλά καθορίζονται από το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρ. 88 παρ. 2 και 99 του Συντάγματος). Συνεπώς, ο συνταγματικός νομοθέτης επιτάσσει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση για τους δικαστικούς λειτουργούς, η οποία συνάδει με το λειτούργημά τους και τη διάκριση των εξουσιών και ως εκ τούτου δεν νοείται ταύτιση των δικαστικών λειτουργών με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία υπαλλήλων και λειτουργών, οι οποίοι δεν αποτελούν άμεσα όργανα του Κράτους.
β) Οι αποδοχές μας μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί κατά 40%, χωρίς να υπολογίζεται η περικοπή των μισθολογικών προαγωγών (ωριμάνσεων). Να σημειωθεί ότι οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές του νεοδιοριζόμενου δικαστικού λειτουργού ανέρχονται σε 1800 € περίπου.
γ) Οι δικαστικοί λειτουργοί εισέρχονται στη Σχολή Δικαστών μετά το 28ο έτος της ηλικίας τους και διορίζονται ως τέτοιοι μετά το 30ο έτος, όταν οι πτυχιούχοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν ήδη υπηρεσία 6-8 ετών.
δ) Οι δικαστικοί λειτουργοί δεν υπηρετούν στον τόπο καταγωγής τους με ότι αυτό συνεπάγεται (δαπάνες διαμονής και μετακίνησης) ούτε επιτρέπεται να ασκούν άλλη εργασία.
ε) Τμήμα των αποδοχών τους αποτελεί η αποζημίωση 1) για την ίδρυση και οργάνωση, κατ’ οίκον, βιβλιοθήκης και γραφείου, που συνεπάγεται δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, καταβολή μισθώματος κλπ) και 2) για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, που σημαίνει ότι οι δικαστικοί λειτουργοί δεν εργάζονται σύμφωνα με το δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο αλλά πέραν αυτού (απογεύματα, εορτές, Σαββατοκύριακα), για να διεκπεραιώνουν ταχύτερα τις υποθέσεις.
Αν υποστούμε και άλλες περικοπές, θα τεθεί εν αμφιβόλω η, επιδιωκόμενη από όλους μας, ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης, αφού, κατ΄ ανάγκη, θα επέλθει αλλαγή των συνθηκών, ως προς το χρόνο και τον τόπο απονομής της, για την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων του πρώτου και δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας.
Πιστεύουμε ότι βασικό στοιχείο της Δημοκρατίας μας είναι η ποιοτική απονομή της Δικαιοσύνης . Συνέπεια αυτής της παραδοχής είναι ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται το αγαθό της ως οικονομικό μέγεθος που πρέπει να ισοσκελίζει εισπράξεις και δαπάνες. Και κατά λογική ακολουθία, όταν εκ του Συντάγματος οι Πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων μπορούν να είναι υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί αύριο, δεν πρέπει και οι λειτουργοί της να αντιμετωπίζονται ως απλά όργανα της δημόσιας διοίκησης.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ.Εφετών ΔΔ
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Νικόλαος Αγγελάρας Αντιπρόεδρος Ελ.Συνεδρίου
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Σύμβουλος ΝΣΚ

Ψήφισμα Πανδικαστικής Συγκέντρωσης 6ης Φεβρουαρίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί, στην ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕNΤΡΩΣΗ, που πραγματοποιήθηκε στις 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 αποφασίσαμε ομόφωνα τ’ ακόλουθα:
Καλούμε την Πολιτεία να κατοχυρώσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών ,όπως αυτή μέχρι σήμερα περιγράφεται από το Σύνταγμα και τον Οργανισμό Δικαστηρίων.
Ζητούμε από την Πολιτεία να αποσύρει τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου με τις οποίες :
α) καταργείται ο ρόλος των Ολομελειών των οικείων Δικαστηρίων ως προς την ψήφιση των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας αυτών.
β) παραβλέποντας τις αρχές του πειθαρχικού δικαίου, επιτρέπουν την περικοπή μισθού, την αυτεπάγγελτη μετάθεση δικαστικών λειτουργών και την στέρηση χρήσης των δικαστικών διακοπών σε περίπτωση «αδικαιολόγητης» καθυστέρησης.
γ) απαγορεύεται η μετάθεση δικαστικού λειτουργού πριν από την συμπλήρωση δύο (2) δικαστικών ετών στον τόπο όπου τοποθετήθηκε.

Ζητούμε από την Πολιτεία να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που οι Δικαστικές Ενώσεις έχουν υποβάλλει στα επί μέρους ζητήματα προκειμένου να επιτευχθούν ρεαλιστικές λύσεις για την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης.

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Πανελλαδική Πανδικαστική Συγκέντρωση

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αθήνα, 2-2-2012

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
6 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Σε συνέχεια των κινητοποιήσεων των Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίες σκοπό έχουν να υπενθυμίσουν στην Κυβέρνηση αυτά που σε κάθε ευνομούμενη Πολιτεία θεωρούνται αυτονόητα, και ειδικότερα ότι:
1) ο θεσμικός ρόλος των τριών Λειτουργιών του Κράτους πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα και ισόρροπα
2) η συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών πρέπει να εξασφαλίζεται από την Ελληνική Πολιτεία με τις αποφάσεις της σε όλα τα επίπεδα
3) το πλαίσιο λειτουργίας των άμεσων οργάνων του Κράτους δεν μπορεί να είναι αντικείμενο περιστασιακών και εξωθεσμικών διαδικασιών ή διαβουλεύσεων

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ

Όλων των κλάδων και βαθμίδων σε διακοπή των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και από ώρα 11:00 έως 14:00
Με αιτήματα:
α) Την απόσυρση των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου με τις οποίες καταργείται ο ρόλος των Ολομελειών των οικείων Δικαστηρίων ως προς την ψήφιση των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας αυτών.
β) Την απόσυρση των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου που, παραβλέποντας τις αρχές του πειθαρχικού δικαίου, επιτρέπουν την περικοπή μισθού, την αυτεπάγγελτη μετάθεση δικαστικών λειτουργών και την στέρηση χρήσης των δικαστικών διακοπών σε περίπτωση «αδικαιολόγητης» καθυστέρησης.
γ) Την απόσυρση της διάταξης του πολυνομοσχεδίου που απαγορεύει την μετάθεση δικαστικού λειτουργού πριν από την συμπλήρωση δύο (2) δικαστικών ετών στον τόπο όπου τοποθετήθηκε
δ) Την απόσυρση των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου που περιορίζουν τον προληπτικό έλεγχο και γενικώς αδρανοποιούν το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο.
Οι συγκεντρώσεις θα λάβουν Χώρα στα κατά τόπους Δικαστήρια, με την Ενημέρωση και φροντίδα των Εφετειακών Επιτροπών και των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών.
Ειδικά στην Αθήνα, η Πανδικαστική Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί ώρα 11:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Εφετείου Αθηνών (είσοδος από οδό Δέγλερη) και θα ακολουθήσει στις 13:00 συνέντευξη τύπου των Προέδρων των Δικαστικών Ενώσεων.

ΤΑ Δ.Σ.
                                                                     

 ΕΝΩΣΗΣ
ΔΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΕΝΩΣΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ   

ΕΝΩΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ  
 

                 

Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για ένταξη νέων δικαστών σε νέο τομέα ασφαλισης του Ταμείου Νομικών

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

Αθήνα: 13.01.2012
Αρ. Πρωτ.:11

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της από 9.12.2011 συνάντησής μας και σε απάντηση επί της προταθείσας από εσάς διάταξης, με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα της ασφάλισης των δικαστικών λειτουργών που διορίζονται μετά την 1.1.2011, με την ψήφιση αντίστοιχης διάταξης που θα προβλεφθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου σας, σας γνωρίζουμε τη θέση των Ενώσεών μας επί του εν λόγω ζητήματος και, εφόσον δεν είναι εφικτή η ασφάλιση των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών στο Δημόσιο, σάς παραθέτουμε επεξεργασμένη και συμπληρωμένη την προταθείσα διάταξη, συνοδευόμενη από αιτιολογική έκθεση:

Προτεινόμενη ρύθμιση
«1. Ιδρύεται Τομέας Ασφάλισης Δικαστικών Λειτουργών (Τ.Α.Δ.Λ.), του κλάδου κύριας σύνταξης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), στον οποίο υπάγονται, υποχρεωτικά και αυτοδίκαια για κύρια σύνταξη, οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που διορίζονται από 1/1/2011 και μετά. Το ύψος των συντάξεων θα είναι ανάλογο των αποδοχών των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών.
2. Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον Τομέα Ασφάλισης Δικαστικών Λειτουργών του Ε.Τ.Α.Α., έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα από το άρθρο 17 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α’). Το Δημόσιο βαρύνεται: α) με την εργοδοτική εισφορά και β) με την χρηματοδότηση της βασικής σύνταξης του τομέα αυτού του Ε.Τ.Α.Α. και μετά την 1.1.2015 (κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3863/2010 ΦΕΚ 115 Α’). Το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α’), όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α’), και των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’)».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μέχρι σήμερα ασφάλιση των δικαστικών λειτουργών έχει εξελιχθεί ως εξής: Οι δικαστικοί λειτουργοί που υπήχθησαν στην ασφάλιση μέχρι την 31/12/1992 ασφαλίζονταν υποχρεωτικά για κύρια σύνταξη στο Δημόσιο και στο (πρώην) Ταμείο Νομικών και ήδη Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (άρθρο 7 του Ν.Δ. 4114/1960), έχοντες την ιδιότητα του εμμίσθου ασφαλισμένου. Οι υπαχθέντες στην ασφάλιση δικαστικοί λειτουργοί από 1/1/1993 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, είχαν δικαίωμα να επιλέξουν το φορέα στον οποίο θα υπαχθούν για κύρια σύνταξη, δηλαδή να επιλέξουν εάν θα ασφαλιστούν στο Δημόσιο ή το Ταμείο Νομικών (ήδη ΤΑΝ του ΕΤΑΑ). Για το λόγο αυτό, δικαστικοί λειτουργοί διορισθέντες μετά την 1/1/1993, που είχαν ασφαλισθεί στο Ταμείο Νομικών, υπό την ιδιότητα του εμμίσθου, διεγράφησαν από το τελευταίο και με την διάταξη της παρ.4 του άρθρου 44 του ν. 3865/2010, θεωρήθηκε ότι ουδέποτε ασφαλίστηκαν στο Ταμείο αυτό ως έμμισθοι. Στη συνέχεια, με τον ν. 3865/2010, όπου πλέον δεν είναι δυνατή η ασφάλιση στο Δημόσιο, προβλέφθηκε στο άρθρο 2 παρ.1α αυτού, ότι οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου κλπ. που διορίζονται στο Δημόσιο από 1/1/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ. Η διάταξη αυτή, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε από το άρθρο 62 παρ.2 του ν. 3996/2011 και το άρθρο 2, παρ. 2α του ν. 4002/2011, με την οποία προβλέφθηκε εξαίρεση από την υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για όσα από τα παραπάνω πρόσωπα προκύπτει «σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), βάσει των καταστατικών διατάξεων των εν λόγω Τομέων», δηλαδή, και των δικαστικών λειτουργών αλλά και των μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4114/1960, υπό την ιδιότητα του έμμισθου ασφαλισμένου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, ιδρύεται Τομέας Ασφάλισης Δικαστικών Λειτουργών στο ΕΤΑΑ και αποσαφηνίζεται ότι οι δικαστικοί λειτουργοί που διορίζονται από 1/1/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά για κύρια σύνταξη στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., ενώ για την ασφάλιση τους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17 του ν. 2084/1992 εισφορές εμμίσθου ασφαλισμένου (6,67% εισφορά ασφαλισμένου, 13,33% εισφορά εργοδότη, 10% εισφορά Κράτους). Ειδικότερα, δε, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.3863/2010, το Δημόσιο εξακολουθεί να χρηματοδοτεί τη βασική σύνταξη του νέου αυτού τομέα του Ε.Τ.Α.Α. και μετά την 1.1.2015. Όσον αφορά στο ύψος της παροχής που θα λάβουν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 και των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3863/2010.

Με την δέουσα τιμή

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών
Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Σύμβουλος Ν.Σ.Κ.

Ανακοίνωση για την διαβίβαση δικογραφίας στη Βουλή

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 23-1-2012
Αρ. Πρωτ. : 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή τις δηλώσεις Υπουργού και εκπροσώπου τύπου κόμματος, εξ αιτίας της υποβολής από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου , συγκεκριμένης δικογραφίας , με εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα, προς διαβίβαση αυτής στη Βουλή, επισημαίνουμε τα ακόλουθα :
Οι ρόλοι των Λειτουργών των τριών εξουσιών του Κράτους , σε μια χώρα δικαίου , είναι διακριτοί και οι Δικαστικοί Λειτουργοί της Χώρας μας , είτε το θέλουν μερικοί είτε όχι , είναι αποφασισμένοι να υπερασπίζονται το κράτος δικαίου και τη διάκριση των εξουσιών.
Συνεπώς, διαβεβαιώνουν τον Ελληνικό Λαό ότι τηρούν, με ευλάβεια, την συνταγματική νομιμότητα και διαφυλάττουν την ισότητα όλων των πολιτών έναντι των νόμων , χωρίς διακρίσεις , μη ενδίδοντες σε παρεμβάσεις απ’ όπου και αν προέρχονται και μη πτοούμενοι από απειλές περί «μακελειών», που μπορούν να ερμηνευθούν (οι απειλές) , ως δηλώσεις «επικίνδυνης αφέλειας» .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επείγουσα διορθωτική ανακοίνωση για συζήτηση Πολυνομοσχεδίου

 ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) 
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι Δικαστικοί
Λειτουργοί που υπηρετούν στο δικαστήριο σας 

 

Προς τους κ.κ. Συναδέλφους
Εφέτες- Πρωτοδίκες- Ειρηνοδίκες
-μέλη της Ένωσής μας

Αθήνα, 14-12-2011
Αριθμ. Πρωτ:141

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε, ότι η ανοιχτή συζήτηση που συνδιοργανώνουμε με το Πρωτοδικείο Αθηνών επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων «Για την Δίκαιη Δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»,θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 13:00 στον ίδιο τόπο ( κτίριο 13 Πρωτοδικείου Αθηνών ) αντί τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011, που είχε αρχικά προγραμματιστεί .
Παρακαλούμε να παρευρεθείτε .

Ανακοίνωση για κατάθεση προτάσεων επί του Πολυνομοσχεδίου

 ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)  ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι Δικαστικοί
Λειτουργοί που υπηρετούν στο δικαστήριο σας

 

Προς τους κ.κ. Συναδέλφους
Εφέτες- Πρωτοδίκες- Ειρηνοδίκες
-μέλη της Ένωσής μας
Αθήνα, 13-12-2011 Αριθμ. Πρωτ:139

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ενόψει καταθέσεως των προτάσεών μας επί του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων « Για την Δίκαιη Δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας», αποφασίσαμε να συνδιοργανώσουμε με το Πρωτοδικείο της Αθήνας μια ανοιχτή συζήτηση επί των προτεινομένων ρυθμίσεων του, έτσι ώστε στη συνέχεια το Δ.Σ. της Ένωσής μας να συγκεκριμενοποιήσει τις θέσεις μας.
Προς τούτο παρακαλούμε, όσοι επιθυμείτε, να παρευρεθείτε στη σχετική συζήτηση, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 13.00, στο κτίριο 13 του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Για την καλύτερη επεξεργασία των θέσεων που θα διατυπωθούν θα ήταν χρήσιμο να κατατεθούν, κατά τη συζήτηση , έγγραφες παρατηρήσεις οι οποίες στη συνέχεια θα αποδελτιοποιηθούν . Για την διευκόλυνση σας θα μπορείτε να βρείτε το κείμενο του νόμου στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
         ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσ/κης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 13-12-2011
Αριθμ. Πρωτ.: 140

Προς: τον Πρόεδρο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Εφετείου Θεσσαλονίκης
κ. Κων/νο Βαμβακίδη
Κοινοποίηση 1) Πρόεδρο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
κ. Παρθένα Ιωαννίδου
2) Πρόεδρο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης
κ. Φανή Μπατσιώτου

Κύριε Πρόεδρε,
Ενόψει καταθέσεως των προτάσεων μας επί του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων « Για την Δίκαιη Δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας», παρακαλούμε , αν και εσείς το κρίνετε αναγκαίο , να οργανώσετε με το Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης μια ανοιχτή συζήτηση επί των προτεινομένων ρυθμίσεων, έτσι ώστε στη συνέχεια το Δ.Σ. της Ένωσής μας να συγκεκριμενοποιήσει τις θέσεις μας.
Για την καλύτερη επεξεργασία των θέσεων που θα διατυπωθούν θα ήταν χρήσιμο να κατατεθούν, κατά τη συζήτηση , έγγραφες παρατηρήσεις οι οποίες στη συνέχεια θα αποδελτιοποιηθούν . Για την διευκόλυνση σας θα μπορείτε να βρείτε το κείμενο του νόμου στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Παρόμοια συζήτηση οργανώνουμε και στην Αθήνα στις 19-12-2011 .

Με εκτίμηση
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
            ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 7-12-2011
Αρ. Πρωτ.:135

ΠΡΟΣ : τους κκ. Συναδέλφους μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Μετά τη δημιουργία της ιστοσελίδας της Ένωσης μας προχωρούμε στο δεύτερο στάδιο της προσπάθειας μας να παράσχουμε στα μέλη μας ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Στο στάδιο αυτό όσα μέλη της ΕΔΕ το επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail). Συγκεκριμένα η ΕΔΕ σε συνέχεια της συνεργασίας της με την Law Net θα χορηγήσει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της για την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και με την Ένωσή μας.
Ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα έχει την μορφή onoma.epwnymo@ende.gr και θα προσδιορίζεται ενδεικτικά από το όνομα και επώνυμο του χρήστη, ενδεχομένως υπό παραλλαγή σε περίπτωση που πρέπει να αποφευχθούν συνωνυμίες.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε πολύ όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε με φαξ τη σχετική αίτηση στο τηλ. 2108841529, η οποία και θα παραμείνει σε αρχείο στη Γραμματεία της ΕΔΕ.

                                 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΟΝΟΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΔΕ

 

ΑΡ.ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ email

                                             @ende.gr

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ email

 

Επιθυμώ να μου χορηγηθεί προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με πάροχο την LawNet .

Ο/Η Αιτών/ουσα

Ψήφισμα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί –Δικαστές και Εισαγγελείς-μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων , στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσή μας, αποφασίσαμε τ’ ακόλουθα:
Ι. Καλούμε την Κυβέρνηση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης. Μέτρα τα οποία δεν θα έχουν στόχο μόνον τους Δικαστές, όπως μέχρι τώρα συμβαίνει, αλλά συντονισμένα μέτρα που θα έχουν σκοπό , ανεξαρτήτως της οικονομικής συγκυρίας , να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα των Πολιτών για δίκαιη δίκη, να απλοποιήσουν τις διαδικασίες, να διατηρήσουν το χαμηλό κόστος για την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες, προκειμένου να καταστεί η Χώρα ανταγωνιστική . Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει : α) να θεσπισθεί η οικονομική αυτοτέλεια της Δικαιοσύνης , β) να καλυφθούν όλα τα κενά οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Υπαλλήλων και να αυξηθούν στο αναγκαίο μέτρο , και να μην ισχύσει η εργασιακή εφεδρεία στους Δικαστικούς Υπαλλήλους, γ) να γίνουν νομοθετικές επεμβάσεις στους Κώδικες Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας και τους Ειδικούς Νόμους προκειμένου να εξασφαλισθούν ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες, δ) να μην τροποποιηθεί το άρθρο 11 του ν.1756/1998 , καθόσον εξυπηρετεί την παραγωγή μεγαλύτερου δικαστικού έργου σε συντομότερο χρονικό διάστημα, ε) να ψηφιοποιηθεί ο χώρος της Δικαιοσύνης , προκειμένου να εξασφαλίζεται στους Πολίτες με άμεσο και έγκυρο τρόπο η πρόσβαση στη νομική πληροφορία.
ΙΙ. Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να σεβασθεί την Συνταγματική Θέση της Τρίτης Λειτουργίας του Κράτους και συγκεκριμένα :
α) η Νομοθετική και Εκτελεστική Εξουσία να σέβονται έμπρακτα τους Λειτουργούς της Δικαιοσύνης , την ισόνομη και ισότιμη κατά το Σύνταγμα θέση τους και να παύσουν οι προσχηματικές επιθέσεις κατ΄ αυτών , οι οποίες επιχειρούνται προκειμένου να αποπροσανατολίζονται οι Πολίτες από τα πραγματικά προβλήματα που τους απασχολούν.
β) να καθιερωθεί το αδίκημα της περιύβρισης Δικαστικής Αρχής , κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των Δικαστικών Λειτουργών
γ) να μην γίνουν νέες μειώσεις στο ειδικό μισθολόγιο των Δικαστικών Λειτουργών . Ήδη, οι Δικαστικοί Λειτουργοί έχουν υποστεί μείωση κατά 38,5% των αποδοχών τους και έχουν υπαχθεί , όπως όλοι οι Έλληνες στις πάσης μορφής έκτακτες εισφορές και φοροεπιβαρύνσεις.
δ) να ιδρυθεί Ασφαλιστικός Φορέας Κρατικών Λειτουργών και να μην υπάγονται οι νεοδιοριζόμενοι Δικαστικοί Λειτουργοί στο ΙΚΑ,
ε) να επαναφερθεί η 25ετία ως ελάχιστος χρόνος ίδρυσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος .
στ) να επαναφερθούν σε ισχύ οι μισθολογικές προαγωγές και τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας.
Ενόψει των πολιτικών εξελίξεων που μεσολάβησαν και μη επιθυμούντες, για το λόγο αυτό , να αποτελέσουμε πρόσκομμα στην ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος αναστείλαμε τις κινητοποιήσεις ,που είχε αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης , της οποίας το οικονομικό επιτελείο παραμένει το ίδιο , μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2012 , είναι αρκετό για την επίλυση των ανωτέρω αιτημάτων μας .
Αν μέχρι τότε (15 Ιανουαρίου 2012) δεν επιλυθούν, κατά τρόπο απόλυτα ικανοποιητικό, τα πλήρως συμβατά με το Σύνταγμα αιτήματά μας ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ένταξη στο ΙΚΑ
Αν μέχρι 15 Ιανουαρίου 2012 δεν καταργηθεί με νόμο ή δεν ανασταλεί με νόμο, η ένταξη των νέων συναδέλφων στο ΙΚΑ, τότε τα Δικαστήρια θα διακόπτουν τις συνεδριάσεις τους, καθημερινά, από 16 Ιανουαρίου και από ώρας 11.00 έως 13.00.
2. Αναδρομικά. (Δεδουλευμένες αποδοχές).
Το Δ. Σ. θα αποφασίσει για τη μορφή των κινητοποιήσεων, ανάλογα με την πρόταση, της Κυβέρνησης αναφορικά με τη ρύθμισή τους.
3. Μισθολόγιο.
Αν υπάρξει οποιαδήποτε δυσμενής εξέλιξη (περικοπές κλπ.), εξουσιοδοτείται το Δ. Σ. για να καθορίσει τη μορφή των αντιδράσεων.