Τροπολογίες στη Βουλή για την παράταση του χρόνου άσκησης των Παρέδρων και για παράταση του πίνακα Ειρηνοδικών

Αποθήκευση αρχείου (DOC, 106KB)

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΔΕ ΤΗΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Αθήνα 17/12/2018
Αριθμ. Πρωτ: 664

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Της 15ης Δεκεμβρίου 2018

 

Οι Δικαστές και Εισαγγελείς – μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών:

 • Διατυπώσαμε μετά από συζήτηση και ψηφοφορία τις θέσεις μας επί των προταθέντων από τα πολιτικά κόμματα συνταγματικών αλλαγών στα άρθρα που αφορούν την Δικαστική Εξουσία. Ζητούμε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας κατά την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.  
 • Θεωρούμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η τυφλή επιθετική ρητορική και η χειραγωγούμενη δημαγωγία απέναντι σε δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικές αποφάσεις δημιουργεί μια ανεπανόρθωτη φθορά στην αναγκαία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας και δικαιοσύνης και συνήθως αποτελεί προάγγελο μιας αυταρχικής πολιτικής. Αντίθετα η απόλυτα θεμιτή κριτική σε δικαστικές αποφάσεις και ο έλεγχος των εξουσιών είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας.  
 • Η Δικαιοσύνη ζημιώνεται όσο βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όταν χρησιμοποιείται ως μέσο εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων. Η εδώ και δεκαετίες χρησιμοποίησή της κατ’ αυτόν τον τρόπο ούτε την διαφθορά εξάλειψε, ούτε την πολιτική ηρεμία επέφερε.  
 • Απαιτούμε την αύξηση των κρατικών κονδυλίων για την Δικαιοσύνη καθώς και την αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών προκειμένου να υλοποιηθεί το αίτημα αποτελεσματική και γρήγορη δικαιοσύνη.
 • Η ασφάλεια των δικαστικών κτιρίων, των εργαζομένων και των πολιτών που καθημερινά βρίσκονται σ’ αυτά αποτελεί βασική κρατική υποχρέωση. Εξίσου σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων είναι η κρατική μέριμνα για άμεση αποκατάσταση ζημιών σε κτηριακές υποδομές μετά από βομβιστικές επιθέσεις.

 

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε Δ Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ Ε.Δ.Ε της 15ης Δεκεμβρίου 2018.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

 

Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της 15ης Δεκεμβρίου 2018 τέθηκαν σε ψηφοφορία προτάσεις που κατέθεσαν τα πολιτικά κόμματα κατά την διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης κατά το σκέλος που αφορούν τη Δικαιοσύνη. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 438 μέλη μας και τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 436. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 • Για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης:

Η πρόταση για «στάδιο προεπιλογής με μυστική ψηφοφορία από το Δικαστικό Σώμα και τελική επιλογή από τη Βουλή με απόλυτη πλειοψηφία» συγκέντρωσε 184 ψήφους (43,7%).

Η πρόταση για «αλλαγή της υφιστάμενης διάταξης προς την κατεύθυνση να μην υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Ειδικότερα, επιλογή από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή ή τον ΠτΔ, προεπιλογή από εκλεκτορικό σώμα Δικαστών ή Ολομέλεια Ανωτάτου Δικαστηρίου», συγκέντρωσε 237 ψήφους (56,3%).

Κατά την διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Βουλής και μετά από επιστημονικό διάλογο η διατύπωση της τελικής θέσης της ΕΔΕ να γίνει από        ΔΣ  (67 ψήφοι)                    ΓΣ (137 ψήφοι)

 • Για  τα όρια συνταξιοδότησης:

Η πρόταση «Καμία αλλαγή στα υφιστάμενα όρια» συγκέντρωσε 284 ψήφους (70,1%).

Η πρόταση «Αλλαγή της υφιστάμενης διάταξης  προς την κατεύθυνση, οι δικαστικοί λειτουργοί έως και το βαθμό του εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς , να αποχωρούν από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και όλοι όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς, να αποχωρούν από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους, δικαιούμενοι τις ανώτατες συντάξιμες αποδοχές ως νόμος ορίζει. Κατ΄εξαίρεση και μόνον όσοι επιθυμούν μπορούν να παραμείνουν μέχρι δύο και τρία επιπλέον έτη αντίστοιχα στην υπηρεσία, η δε οργανική τους θέση σε αυτήν την περίπτωση λογίζεται ως κενή προς πλήρωση», συγκέντρωσε 121 ψήφους (29,9%)

Κατά την διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Βουλής και μετά από επιστημονικό διάλογο η διατύπωση της τελικής θέσης της ΕΔΕ να γίνει από     ΔΣ      (35 ψήφοι)                     ΓΣ (82 ψήφοι)

 • Για την απαγόρευση συμμετοχής συνταξιούχων δικαστικών σε άλλες θέσεις επί 2ετία μετά την αποχώρησή τους από το Σώμα:

Η πρόταση «Καμία πολιτική θέση, καμία δημόσια θέση, ούτε και σε Ανεξάρτητες Αρχές» συγκέντρωσε 237 ψήφους (55%).

Η πρόταση «Αλλαγή του άρθρου  89 με την κατεύθυνση απαγόρευσης συμμετοχής Δικαστικών Λειτουργών υπό προϋποθέσεις» συγκέντρωσε 127 ψήφους (29,5%) :

1) σε πολιτικές θέσεις καθώς και σε Ανεξάρτητες Αρχές (23 ψήφους)

2) σε θέση έμμεσου οργάνου του Κράτους αμειβόμενη αμέσως ή εμμέσως από τον κρατικό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τις Ανεξάρτητες Αρχές που προβλέπονται από το Σύνταγμα (36 ψήφους)

Κατά την διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Βουλής και μετά από επιστημονικό διάλογο η διατύπωση της τελικής τελικής θέσης της ΕΔΕ να γίνει από     ΔΣ  (28 ψήφους)                           ΓΣ (58 ψήφους)

Η πρόταση «Να μην ρυθμιστεί από το Σύνταγμα. Αποτελεί ζήτημα του κοινού νομοθέτη» συγκέντρωσε 66 ψήφους (15,5%).

 • Για το άρθρο 93 παρ. 3 Σ. που ορίζει ότι κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη:

Η πρόταση να διατηρηθεί η διάταξη ως έχει, συγκέντρωσε 224 ψήφους (51,3%)

Η πρόταση «Δε συμφωνώ με την διατήρηση της διάταξης ως έχει. Να προστεθεί στο τέλος η φράση :  «ως νόμος ορίζει. Η χρήση νέων τεχνολογιών στην οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων κατά την εκτέλεση του δικαιοδοτικού έργου είναι δυνατή, εφόσον δεν προσκρούει στην έννοια της δίκαιης δίκης» συγκέντρωσε 212 ψήφους (48,6%).

 • Για το επιτρεπτό της απεργίας και στους δικαστικούς λειτουργούς

Η πρόταση «Συμφωνώ» συγκέντρωσε 27 ψήφους (6,30%).

Η πρόταση «Δεν συμφωνώ» συγκέντρωσε 173 ψήφους (40,1%)

Η πρόταση για εισαγωγή διάταξης «Η διακοπή συνεδριάσεων των Δικαστηρίων ως μορφή συλλογικής διαμαρτυρίας των δικαστικών λειτουργών δεν συνιστά απεργία» συγκέντρωσε 231 ψήφους (53,6%)

 • Για την κατάργηση του Μισθοδικείου και την ανάθεση αρμοδιότητας στο Α.Ε.Δ.

Η πρόταση «Συμφωνώ» συγκέντρωσε 274 ψήφους (63,9%)

Η πρόταση «Δεν συμφωνώ» συγκέντρωσε 155 ψήφους (36,1%).

 • Για την κατάργηση του διάχυτου συνταγματικού ελέγχου των νόμων

Η πρόταση «Συμφωνώ» συγκέντρωσε 55 ψήφους (12,8%)

Η πρόταση «Δεν συμφωνώ» συγκέντρωσε 375 ψήφους (87,2%)

 • Για τις ρυθμίσεις που αφορούν την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, την εισαγωγή ηλεκτρονικών τεχνολογιών, την κατά προτεραιότητα εκδίκαση υποθέσεων και την εκδίκαση εφέσεων μόνο από πολυμελή δικαστήρια

Η πρόταση «Δεν αποτελούν θέματα συνταγματικής αναθεώρησης. Να ρυθμιστούν από τον κοινό νομοθέτη» συγκέντρωσε 396 ψήφους (92,7%)

Η πρόταση «Απαιτούν συνταγματική ρύθμιση» συγκέντρωσε 31 ψήφους (7,3%).

 • Για την έκφραση γνώμης από τους Δικηγορικούς Συλλόγους ενώπιον του Α.Δ.Σ. για την υπηρεσιακή κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών

Η πρόταση «Συμφωνώ» συγκέντρωσε 21 ψήφους (4,90%)

Η πρόταση «Δεν συμφωνώ» συγκέντρωσε 413 ψήφους (95,1%).

 • Για την κατάργηση της παρέμβασης του Υπουργού Δικαιοσύνης στις προαγωγές και στα πειθαρχικά των Δικαστών

Η πρόταση «Συμφωνώ» συγκέντρωσε 407 ψήφους (93,5%).

Η πρόταση «Δεν συμφωνώ» συγκέντρωσε 28 ψήφους (6,5%).

 • Για την κατάργηση της στρατιωτικής δικαιοσύνης

Η πρόταση «Συμφωνώ» συγκέντρωσε 152 ψήφους (35,8%).

Η πρόταση «Δεν συμφωνώ» συγκέντρωσε 272 ψήφους (64,2%).

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υιοθετεί τις ακόλουθες θέσεις ως προς την Συνταγματική Αναθεώρηση:

Για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης  

Να γίνει αλλαγή της υφιστάμενης διάταξης προς την κατεύθυνση να μην υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Ειδικότερα, επιλογή από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή ή τον ΠτΔ, προεπιλογή από εκλεκτορικό σώμα. Κατά την διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Βουλής και μετά από επιστημονικό διάλογο η διατύπωση της τελικής θέσης της ΕΔΕ να γίνει από την Γενική της Συνέλευση.

Για τα όρια συνταξιοδότησης: Να μη γίνει καμία αλλαγή στα υφιστάμενα όρια.

Για την απαγόρευση συμμετοχής συνταξιούχων δικαστικών σε άλλες θέσεις επί 2ετία μετά την αποχώρησή τους από το Δικαστικό Σώμα: Να μην καταλαμβάνουν καμία πολιτική ή δημόσια θέση, ούτε θέση σε Ανεξάρτητες Αρχές.

Για την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων: Να παραμείνει η διάταξη του άρθρου 93 παρ. 3 ως έχει.

Για το επιτρεπτό της απεργίας στους δικαστικούς λειτουργούς: Να εισαχθεί διάταξη στο άρθρο 23 παρ. 2 που να ορίζει «Η διακοπή συνεδριάσεων των Δικαστηρίων ως μορφή συλλογικής διαμαρτυρίας των δικαστικών λειτουργών δεν συνιστά απεργία».

Για την κατάργηση του Μισθοδικείου: Να καταργηθεί και να ανατεθεί η αρμοδιότητα στο Α.Ε.Δ.

Για την κατάργηση του διάχυτου Συνταγματικού ελέγχου των νόμων: Δεν συμφωνούμε

Για τις διατάξεις για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, την εισαγωγή ηλεκτρονικών τεχνολογιών, την κατά προτεραιότητα εκδίκαση υποθέσεων και την εκδίκαση εφέσεων από πολυμελή Δικαστήρια: Δεν αποτελούν θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης και πρέπει να ρυθμιστούν από τον κοινό νομοθέτη.

Για την έκφραση γνώμης από τους δικηγορικούς συλλόγους ενώπιον του Α.Δ.Σ. για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών: Δεν συμφωνούμε

Για την κατάργηση της παρέμβασης του Υπουργού Δικαιοσύνης στις προαγωγές και στα πειθαρχικά των δικαστικών λειτουργών: Συμφωνούμε

Για την κατάργηση της στρατιωτικής δικαιοσύνης: Δεν συμφωνούμε.

34534534

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

                                                                                                 

 

Αθήνα, 14/12/2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Πραγματοποιήθηκε χθες σε πολύ θετικό κλίμα η προγραμματισμένη συνάντηση των Προεδρείων των Δικαστικών Ενώσεων με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  με αντικείμενο τα ζητήματα που έχουν ανακύψει ενόψει του πέρατος της αναστολής των μισθολογικών ωριμάνσεων. Συζητήθηκαν επίσης τεχνικά θέματα αναφορικά με την εκτέλεση της οικ.2/88419/ΔΕΠ/4.12.2018 ΚΥΑ για την καταβολή των αναδρομικών. Τέλος, τέθηκε το ζήτημα της ίσης φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ όσων έχουν ήδη λάβει τα αναδρομικά και αυτών που θα τα λάβουν σε εκτέλεση της ανωτέρω ΚΥΑ.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Εφέτης

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

Ελευθέριος Μιχαηλίδης, Εισαγγελέας Εφετών

Ασημίνα Σαντοριναίου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Εμμανουέλα Πανοπούλου, Πάρεδρος ΝΣΚ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αθήνα, 10-12-2018
Αριθμ. Πρωτ. 657

 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Το προσεχές Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών πραγματοποιείται μια από τις κρισιμότερες Γενικές Συνελεύσεις. Στο δεύτερο μέρος αυτής θα γίνει συζήτηση, θα ακουστούν οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει ψηφοφορία για τα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης η οποία έχει ανοίξει ήδη στη Βουλή.  Η απόφαση που θα λάβει η Γενική Συνέλευση θα είναι καθοριστική για την στάση της Ένωσής μας στις προτεινόμενες από τα πολιτικά κόμματα συνταγματικές αλλαγές στο σκέλος που αφορούν την Δικαστική Εξουσία. Οι συνταγματικές αλλαγές που τελικά θα υιοθετηθούν έχουν τη δύναμη να αλλάξουν είτε θετικά είτε αρνητικά, τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητά της, τον βαθμό ανεξαρτησίας της, την κατάσταση των δικαστικών λειτουργών. Είναι ιστορική ευθύνη και χρέος απέναντι και στις μελλοντικές γενιές δικαστών και εισαγγελέων η συμμετοχή μας στη διαδικασία.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ !

Το πρώτο μέρος της Γενικής Συνέλευσης θα καλυφθεί ζωντανά από την ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης με live streaming.

Ακολουθεί το ψηφοδέλτιο με τα ερωτήματα στα οποία θα κληθούμε να λάβουμε θέση.

Αποθήκευση αρχείου (PDF, 134KB)

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

         Αθήνα, 7/12/2018
Αρ. Πρωτ.: 654

Αναρτήθηκε προχθές στη σελίδα της Ένωσης η ΚΥΑ που ρυθμίζει την παροχή του υπόλοιπου 50% στους δικαστικούς λειτουργούς και στα μέλη του ΝΣΚ. Θυμίζουμε ότι μετά την συνάντηση των Δικαστικών Ενώσεων με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ. Χουλιαράκη, τον περασμένο Απρίλιο και τις συζητήσεις που είχαμε μαζί του,  ενημερώσαμε εγκαίρως για τις εξελίξεις. Το αποτέλεσμα αυτό καταγράφεται ως μεγάλη επιτυχία των Ενώσεων που ήρθε με συντονισμένη και επίμονη δουλειά. Με την ίδια μεθοδικότητα εργαστήκαμε και επιλύσαμε όλα τα εκκρεμή οικονομικά και φορολογικά θέματα με την έκδοση 4 διαδοχικών ΠΟΛ από την ΑΑΔΕ. Επόμενος στόχος είναι η άρση της αναστολής των μισθολογικών ωριμάνσεων που οριοθετείται χρονικά στα τέλη του τρέχοντος μήνα. Υποσχέσεις και μεγαλοστομίες για αξιώσεις από την κατάργηση της φοροαπαλλαγής (25%), που ξεκίνησαν πριν από ένα έτος και εξακολουθούν σε γενικό και αφηρημένο επίπεδο να συντηρούνται και σήμερα, πέρα από το γεγονός ότι είναι τελείως ανεύθυνες, μας εκθέτουν συλλογικά στην κοινωνία. Όσοι διαδίδουν τέτοιες ανευθυνότητες και προκαλούν σύγχυση στους συναδέλφους, αναλαμβάνουν και τις ευθύνες. Στοιχειώδης σοβαρότητα απαιτεί τέτοια ζητήματα να μην γίνονται αντικείμενο συνδικαλιστικών παιχνιδιών.

34534534

ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΣΚ.

Αποθήκευση αρχείου (PDF, 499KB)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διοργανώνει στις 22  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, για τα παιδιά των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών – μελών της Ένωσής μας παιδική γιορτή.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διοργανώνει στις 6 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30, για τα παιδιά των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών – μελών της Ένωσής μας παιδική γιορτή.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 30/11/2018
Αριθμ. Πρωτ. 630

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

 1. Ψηφοφορία στη ΓΣ επί των θεμάτων της συνταγματικής αναθεώρησης κατά το σκέλος που αφορούν τη Δικαιοσύνη. Απορρίφθηκε η πρόταση του Προέδρου της Ένωσης για διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών της Ένωσης. Απορρίφθηκε η κατατεθείσα πρόταση μελών του ΔΣ για λήψη απόφασης επί των θεμάτων της συνταγματικής αναθεώρησης αποκλειστικά από το ΔΣ.
 2. Να προταθεί στους συναδέλφους η υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στις προθεσμίες που τάσσει ο νόμος. Σε περίπτωση που ασκηθεί από κοινού με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις αίτηση ακυρώσεως για ζητήματα πρόδηλης αντισυνταγματικότητας του σχετικού νόμου, να μην ζητηθεί από την Ένωσή μας η λήψη προσωρινών μέτρων (αίτηση αναστολής ή προσωρινή διαταγή). Απορρίφθηκε πρόταση μελών του ΔΣ να προηγηθεί συνάντηση με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις και να ζητηθεί η λήψη και προσωρινών μέτρων.
 3. Διοργάνωση εκδρομής για τα μέλη της Ένωσης εντός του Ιουλίου 2019 στη Νέα Υόρκη. Αναλυτικές πληροφορίες θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες.
 4. Διοργάνωση παιδικών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 22 Δεκεμβρίου και στις 6 Ιανουαρίου αντίστοιχα. Θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
 5. Διοργάνωση εκδήλωσης για κοπή βασιλόπιττας.
 6. Εγκρίθηκαν δαπάνες Εφετειακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, χορηγίες σε Κέντρα Προστασίας Ανηλίκων, οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες συναδέλφων κλπ.
 7. Κατά την εκλογή του νέου Αναπληρωτή Ταμία, υπερψηφίστηκε για τη θέση αυτή ο συνάδελφος Παντελής Μποροδήμος- Πρωτοδίκης.

34534534