ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Αθήνα, 22-2-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 115

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Η Ένωση ανέθεσε εγκαίρως στο Λογιστικό Γραφείο, με το οποίο συνεργάζεται, την εκπόνηση μιας μελέτης με λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής των νέων ηλεκτρονικών Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ώστε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι οι οποίοι για πρώτη φορά θα τις υποβάλουν για τα έτη 2015 έως και 2017. Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων έχει τεθεί σε λειτουργία και θέτουμε σήμερα στην διάθεση των μελών μας δύο επισυναπτόμενα κείμενα. Το πρώτο αφορά τα αναγκαία έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της δήλωσης και το δεύτερο είναι ένα αναλυτικό εγχειρίδιο προσαρμοσμένο στις οδηγίες της Α.Α.Δ.Ε., που σκοπό έχει να καταστήσει τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης απλή και προσιτή στον καθένα, ανεξάρτητα από το βαθμό εξοικείωσής του με τις ψηφιακές πλατφόρμες.

34534534

Το νέο σχέδιο του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Αθήνα, 18-2-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 95

Το νέο σχέδιο του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων

και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

———————————————————–

      Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 το σχέδιο της Επιτροπής για την αναμόρφωση του ΚΟΔΚΔΛ. Οι εργασίες της Επιτροπής ξεκίνησαν πριν δύο ακριβώς χρόνια. Η Ένωσή μας εγκαίρως εργάστηκε στην κατεύθυνση κατάρτισης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προτάσεων, το οποίο συνέταξε μετά από γόνιμη ανταλλαγή απόψεων όλων των μελών του Προεδρείου του ΔΣ και έθεσε υπόψη των συναδέλφων τον Απρίλιο του 2017. Τις προτάσεις μας τις καταθέσαμε και τις υποστηρίξαμε στην αρμόδια Επιτροπή, με τους εκπροσώπους μας, Χαράλαμπο Σεβαστίδη και Ακριβή Ερμίδου, καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λειτούργησε η Επιτροπή. Πολλές από αυτές υιοθετήθηκαν, άλλες πάλι απορρίφθηκαν. Επιχειρήθηκε η εισαγωγή διατάξεων προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ανάγκες του δικαστικού συστήματος και στην υφιστάμενη υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε από την τελευταία τροποποίηση του ΚΟΔΚΔΛ. Η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου Κώδικα στη ρύθμιση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Δικαιοσύνης αλλά και στην επαγγελματική μας καθημερινότητα, καθιστούν επιβεβλημένη την ενημέρωση των μελών μας τόσο για τις αλλαγές που προωθούνται –με ιδιαίτερη επισήμανση των προτάσεων που η Ένωσή μας κατέθεσε-, όσο και για την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής επί του σχεδίου αλλά και του τελικού σχεδίου που συνέταξε η Επιτροπή.

34534534

Οι θέσεις μας στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Αθήνα, 15/2/2019
Αριθμός Πρωτ.: 94

 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών …» και κατά τη χθεσινή κλήση των φορέων στη Βουλή εκφράσαμε τις απόψεις της Ένωσής μας.

       Αρχικά χαιρετίζουμε την εισαγωγή του άρθρου 22 που τροποποιεί το άρθρο 17 παρ. 7 του ΚΟΔΚΔΛ. Πρόκειται στην ουσία για εν μέρει υιοθέτηση της πρότασης της Ένωσής μας, όπως κατατέθηκε στην Επιτροπή του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Με τη νέα διάταξη εξακολουθούν οι κανονισμοί των Δικαστηρίων να υποβάλλονται στις οικείες Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα αναπομπής ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Καταργείται ωστόσο η δυνατότητα των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων να συμπληρώσουν, να τροποποιήσουν ή να ακυρώσουν τους Κανονισμούς, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η προτεινόμενη διάταξη διαπνέεται από πνεύμα εμπιστοσύνης στις δυνατότητες των δικαστικών λειτουργών των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Δικαστηρίων να ρυθμίζουν τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον τους και πιστεύουμε ότι θα συντελέσει αποτελεσματικά στην παραπέρα ισχυροποίηση του αυτοδιοίκητου των Δικαστηρίων.

     Επίσης και με το άρθρο 26 παρ. 1 του Νομοσχεδίου ρυθμίζεται η διαδικασία κάλυψης των δαπανών μετακίνησης των δικαστικών λειτουργών και των γραμματέων των δικαστηρίων για τις καθορισμένες συνεδριάσεις στις μεταβατικές τους έδρες. Προβλέπεται πλέον η ετήσια επιχορήγηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη μεταβίβαση των αντίστοιχων πιστώσεων στα Δικαστήρια, που θα μπορούν να διευθετούν αποτελεσματικότερα και ταχύτερα τη συγκεκριμένη ανάγκη. Και η παραπάνω νομοθετική διάταξη ικανοποιεί απόλυτα την ανάλογη πρότασή μας στην Επιτροπή του ΚΟΔΚΔΛ.

       Εκφράσαμε ωστόσο αναλυτικά τη διαφωνία μας για το άρθρο 18, το οποίο εντελώς αναιτιολόγητα και σε προφανή αντίθεση με τον Κανονισμό 2017/1939, τον οποίο επιχειρεί να ενσωματώσει, αναθέτει καθήκοντα Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα αποκλειστικά σε εισαγγελικούς λειτουργούς, αποκλείοντας από τη διαδικασία επιλογής τους δικαστικούς λειτουργούς. Θα πρέπει να εξηγηθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα αίτια που οδήγησαν σε μια τέτοια δυσαρμονία με τον Κανονισμό και πως θα αντιμετωπιστούν προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν στο μέλλον. Συμφωνούμε όμως ότι εντεταλμένος ευρωπαίος εισαγγελέας, που θα ασκεί καθήκοντα στην Ελλάδα, θα μπορεί να είναι μόνο μέλος της εισαγγελικής αρχής.

34534534

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αθήνα, 6-2-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 75

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Δ.Ε.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αποφάσισε την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα μέλη της, διάρκειας 20 ωρών, σε θέματα χρηματοοικονομικά. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και θα διεξαχθούν στη Βιβλιοθήκη του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 6, 2ος όροφος). Το ακριβές πρόγραμμα επισυνάπτεται παρακάτω. Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019  στα γραφεία της Ένωσης, τηλ. 2108827380, e- mail: endikeis@otenet.gr. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος των 30, θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 20 ΩΡΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

Διαλέξεις Ημερομηνία Ώρα Αντικείμενο Εισηγητής
1 Τετάρτη,  27 Φεβρουαρίου 16.00-18.30 Μακροοικονομία: βασικές έννοιες Καθηγητής Π.Λιαργκόβας
2 Τετάρτη, 13 Μαρτίου 16.00-18.30 Μακροοικονομία: Δημοσιονομική πολιτική Καθηγητής Π.Λιαργκόβας
3 Τετάρτη, 27 Μαρτίου 16.00-18.30 Μικροοικονομία: Βασικές έννοιες Επικ. Καθηγητής Π. Ευαγγελόπουλος
4 Τετάρτη, 10 Απριλίου 16.00-18.30 Βασικές έννοιες Στατιστικής Επικ. Καθηγήτρια Β. Σκίντζη
5 Τετάρτη, 17 Απριλίου 16.00-18.30 Χρηματοοικονομική: χρηματιστήριο, κεφαλαιαγορά, επενδυτικά προϊόντα Αναπλ. Καθηγητής

Τιμ. Αγγελίδης

6 Τετάρτη, 8 Μαΐου 16.00-18.30 Χρηματοοικονομική: Ισοτιμίες νομισμάτων, bitcoin-ψηφιακά νομίσματα, ισολογισμοί νομικών προσώπων, ρόλος και ευθύνη ορκωτών λογιστών και ελεγκτικών εταιριών Αναπλ. Καθηγητής

Τιμ. Αγγελίδης

7 Τετάρτη, 15 Μαΐου 16.00-18.30 Λειτουργία Τραπεζικού συστήματος: τραπεζικές εργασίες, τραπεζικά δάνεια ιδιωτών/ επιχειρηματικά Καθηγητής Π.Λιαργκόβας
8 Τετάρτη, 22 Μαΐου 16.00-18.30 Λειτουργία Τραπεζικού συστήματος: διατραπεζικό σύστημα, ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας, έλεγχος τραπεζικών ιδρυμάτων Καθηγητής Π.Λιαργκόβας

34534534

“ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ” ΤΕΥΧΟΣ 144, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Αποθήκευση αρχείου (PDF, 1.72MB)

Από την παιδική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην Αθήνα

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η συμμετοχή των συναδέλφων στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή που έγινε στο θέατρο REX το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου.

Από την Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή στη Θεσσαλονίκη

Πολλοί συνάδελφοι και πολλά παιδιά στη φετινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Κυριακή 6 Ιανουαρίου με την θεατρική παράσταση “Ιζαντόρα Ντακ”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αθήνα, 8/1/2019 Αριθμός Πρωτ.: 15

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση του Προεδρείου της ΕΔΕ με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας

 

Πραγματοποιήθηκε χθες μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσής μας. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη και αναγνωρίστηκε η ανάγκη αποφυγής της με οποιοδήποτε τρόπο πολιτικής παρέμβασης στη λειτουργία και το έργο της. Υπήρξε γόνιμος διάλογος και τονίστηκε εκ μέρους μας η ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος σε θέματα Δικαιοσύνης. Καταθέσαμε τις προτάσεις μας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και υπήρξε η διαβεβαίωση ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημέρωση για Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης – Πόθεν Έσχες

Αποθήκευση αρχείου (DOC, 99KB)