Επείγουσα διορθωτική ανακοίνωση για συζήτηση Πολυνομοσχεδίου

 ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) 
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι Δικαστικοί
Λειτουργοί που υπηρετούν στο δικαστήριο σας 

 

Προς τους κ.κ. Συναδέλφους
Εφέτες- Πρωτοδίκες- Ειρηνοδίκες
-μέλη της Ένωσής μας

Αθήνα, 14-12-2011
Αριθμ. Πρωτ:141

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε, ότι η ανοιχτή συζήτηση που συνδιοργανώνουμε με το Πρωτοδικείο Αθηνών επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων «Για την Δίκαιη Δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»,θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 13:00 στον ίδιο τόπο ( κτίριο 13 Πρωτοδικείου Αθηνών ) αντί τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011, που είχε αρχικά προγραμματιστεί .
Παρακαλούμε να παρευρεθείτε .

Ανακοίνωση για κατάθεση προτάσεων επί του Πολυνομοσχεδίου

 ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)  ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι Δικαστικοί
Λειτουργοί που υπηρετούν στο δικαστήριο σας

 

Προς τους κ.κ. Συναδέλφους
Εφέτες- Πρωτοδίκες- Ειρηνοδίκες
-μέλη της Ένωσής μας
Αθήνα, 13-12-2011 Αριθμ. Πρωτ:139

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ενόψει καταθέσεως των προτάσεών μας επί του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων « Για την Δίκαιη Δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας», αποφασίσαμε να συνδιοργανώσουμε με το Πρωτοδικείο της Αθήνας μια ανοιχτή συζήτηση επί των προτεινομένων ρυθμίσεων του, έτσι ώστε στη συνέχεια το Δ.Σ. της Ένωσής μας να συγκεκριμενοποιήσει τις θέσεις μας.
Προς τούτο παρακαλούμε, όσοι επιθυμείτε, να παρευρεθείτε στη σχετική συζήτηση, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 13.00, στο κτίριο 13 του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Για την καλύτερη επεξεργασία των θέσεων που θα διατυπωθούν θα ήταν χρήσιμο να κατατεθούν, κατά τη συζήτηση , έγγραφες παρατηρήσεις οι οποίες στη συνέχεια θα αποδελτιοποιηθούν . Για την διευκόλυνση σας θα μπορείτε να βρείτε το κείμενο του νόμου στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
         ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσ/κης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 13-12-2011
Αριθμ. Πρωτ.: 140

Προς: τον Πρόεδρο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Εφετείου Θεσσαλονίκης
κ. Κων/νο Βαμβακίδη
Κοινοποίηση 1) Πρόεδρο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
κ. Παρθένα Ιωαννίδου
2) Πρόεδρο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης
κ. Φανή Μπατσιώτου

Κύριε Πρόεδρε,
Ενόψει καταθέσεως των προτάσεων μας επί του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων « Για την Δίκαιη Δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας», παρακαλούμε , αν και εσείς το κρίνετε αναγκαίο , να οργανώσετε με το Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης μια ανοιχτή συζήτηση επί των προτεινομένων ρυθμίσεων, έτσι ώστε στη συνέχεια το Δ.Σ. της Ένωσής μας να συγκεκριμενοποιήσει τις θέσεις μας.
Για την καλύτερη επεξεργασία των θέσεων που θα διατυπωθούν θα ήταν χρήσιμο να κατατεθούν, κατά τη συζήτηση , έγγραφες παρατηρήσεις οι οποίες στη συνέχεια θα αποδελτιοποιηθούν . Για την διευκόλυνση σας θα μπορείτε να βρείτε το κείμενο του νόμου στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Παρόμοια συζήτηση οργανώνουμε και στην Αθήνα στις 19-12-2011 .

Με εκτίμηση
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
            ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 7-12-2011
Αρ. Πρωτ.:135

ΠΡΟΣ : τους κκ. Συναδέλφους μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Μετά τη δημιουργία της ιστοσελίδας της Ένωσης μας προχωρούμε στο δεύτερο στάδιο της προσπάθειας μας να παράσχουμε στα μέλη μας ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Στο στάδιο αυτό όσα μέλη της ΕΔΕ το επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail). Συγκεκριμένα η ΕΔΕ σε συνέχεια της συνεργασίας της με την Law Net θα χορηγήσει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της για την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και με την Ένωσή μας.
Ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα έχει την μορφή onoma.epwnymo@ende.gr και θα προσδιορίζεται ενδεικτικά από το όνομα και επώνυμο του χρήστη, ενδεχομένως υπό παραλλαγή σε περίπτωση που πρέπει να αποφευχθούν συνωνυμίες.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε πολύ όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε με φαξ τη σχετική αίτηση στο τηλ. 2108841529, η οποία και θα παραμείνει σε αρχείο στη Γραμματεία της ΕΔΕ.

                                 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΟΝΟΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΔΕ

 

ΑΡ.ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ email

                                             @ende.gr

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ email

 

Επιθυμώ να μου χορηγηθεί προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με πάροχο την LawNet .

Ο/Η Αιτών/ουσα

Ψήφισμα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί –Δικαστές και Εισαγγελείς-μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων , στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσή μας, αποφασίσαμε τ’ ακόλουθα:
Ι. Καλούμε την Κυβέρνηση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης. Μέτρα τα οποία δεν θα έχουν στόχο μόνον τους Δικαστές, όπως μέχρι τώρα συμβαίνει, αλλά συντονισμένα μέτρα που θα έχουν σκοπό , ανεξαρτήτως της οικονομικής συγκυρίας , να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα των Πολιτών για δίκαιη δίκη, να απλοποιήσουν τις διαδικασίες, να διατηρήσουν το χαμηλό κόστος για την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες, προκειμένου να καταστεί η Χώρα ανταγωνιστική . Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει : α) να θεσπισθεί η οικονομική αυτοτέλεια της Δικαιοσύνης , β) να καλυφθούν όλα τα κενά οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Υπαλλήλων και να αυξηθούν στο αναγκαίο μέτρο , και να μην ισχύσει η εργασιακή εφεδρεία στους Δικαστικούς Υπαλλήλους, γ) να γίνουν νομοθετικές επεμβάσεις στους Κώδικες Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας και τους Ειδικούς Νόμους προκειμένου να εξασφαλισθούν ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες, δ) να μην τροποποιηθεί το άρθρο 11 του ν.1756/1998 , καθόσον εξυπηρετεί την παραγωγή μεγαλύτερου δικαστικού έργου σε συντομότερο χρονικό διάστημα, ε) να ψηφιοποιηθεί ο χώρος της Δικαιοσύνης , προκειμένου να εξασφαλίζεται στους Πολίτες με άμεσο και έγκυρο τρόπο η πρόσβαση στη νομική πληροφορία.
ΙΙ. Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να σεβασθεί την Συνταγματική Θέση της Τρίτης Λειτουργίας του Κράτους και συγκεκριμένα :
α) η Νομοθετική και Εκτελεστική Εξουσία να σέβονται έμπρακτα τους Λειτουργούς της Δικαιοσύνης , την ισόνομη και ισότιμη κατά το Σύνταγμα θέση τους και να παύσουν οι προσχηματικές επιθέσεις κατ΄ αυτών , οι οποίες επιχειρούνται προκειμένου να αποπροσανατολίζονται οι Πολίτες από τα πραγματικά προβλήματα που τους απασχολούν.
β) να καθιερωθεί το αδίκημα της περιύβρισης Δικαστικής Αρχής , κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των Δικαστικών Λειτουργών
γ) να μην γίνουν νέες μειώσεις στο ειδικό μισθολόγιο των Δικαστικών Λειτουργών . Ήδη, οι Δικαστικοί Λειτουργοί έχουν υποστεί μείωση κατά 38,5% των αποδοχών τους και έχουν υπαχθεί , όπως όλοι οι Έλληνες στις πάσης μορφής έκτακτες εισφορές και φοροεπιβαρύνσεις.
δ) να ιδρυθεί Ασφαλιστικός Φορέας Κρατικών Λειτουργών και να μην υπάγονται οι νεοδιοριζόμενοι Δικαστικοί Λειτουργοί στο ΙΚΑ,
ε) να επαναφερθεί η 25ετία ως ελάχιστος χρόνος ίδρυσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος .
στ) να επαναφερθούν σε ισχύ οι μισθολογικές προαγωγές και τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας.
Ενόψει των πολιτικών εξελίξεων που μεσολάβησαν και μη επιθυμούντες, για το λόγο αυτό , να αποτελέσουμε πρόσκομμα στην ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος αναστείλαμε τις κινητοποιήσεις ,που είχε αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης , της οποίας το οικονομικό επιτελείο παραμένει το ίδιο , μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2012 , είναι αρκετό για την επίλυση των ανωτέρω αιτημάτων μας .
Αν μέχρι τότε (15 Ιανουαρίου 2012) δεν επιλυθούν, κατά τρόπο απόλυτα ικανοποιητικό, τα πλήρως συμβατά με το Σύνταγμα αιτήματά μας ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ένταξη στο ΙΚΑ
Αν μέχρι 15 Ιανουαρίου 2012 δεν καταργηθεί με νόμο ή δεν ανασταλεί με νόμο, η ένταξη των νέων συναδέλφων στο ΙΚΑ, τότε τα Δικαστήρια θα διακόπτουν τις συνεδριάσεις τους, καθημερινά, από 16 Ιανουαρίου και από ώρας 11.00 έως 13.00.
2. Αναδρομικά. (Δεδουλευμένες αποδοχές).
Το Δ. Σ. θα αποφασίσει για τη μορφή των κινητοποιήσεων, ανάλογα με την πρόταση, της Κυβέρνησης αναφορικά με τη ρύθμισή τους.
3. Μισθολόγιο.
Αν υπάρξει οποιαδήποτε δυσμενής εξέλιξη (περικοπές κλπ.), εξουσιοδοτείται το Δ. Σ. για να καθορίσει τη μορφή των αντιδράσεων.

Αναστολή εφαρμογής απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 4-11-2011
Αρ. Πρωτ.: 119

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί ,ενόψει των πολιτικών εξελίξεων και του ότι δεν επιθυμούν , αυτές τις κρίσιμες στιγμές , να φέρουν προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία του Κράτους , αποφάσισαν την αναστολή της εφαρμογής της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Οκτωβρίου 2011 (διακοπή συνεδριάσεων των Δικαστηρίων κλπ), μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2011 , οπότε θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναπροσδιορίσει τη θέση μας ανάλογα με τις μέχρι τότε εξελίξεις και δεσμεύσεις .
Είναι αυτονόητο, ότι στο μεσοδιάστημα θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σε περίπτωση οποιασδήποτε περαιτέρω δυσμενούς αντιμετώπισής μας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενεργοποιήσει εκ νέου την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τη Χώρα μας , οι Δικαστικοί Λειτουργοί εγγυόμαστε την καλή λειτουργία του Συντάγματος και των Θεσμών και υπενθυμίζουμε ότι αυτό αποτελεί υποχρέωση όλων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                  ΓΕΩΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
    Αρεοπαγίτης                        Πρόεδρος Εφετών

Ανακοίνωση για διευκρινίσεις για διακοπές συνεδριάσεων

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 31-10-2011
Αρ Πρωτ : 114

Προς : τους κ.κ. Συναδέλφους
Μέλη της Ένωσής μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Με το αριθ. πρωτοκ. 106/ 15-10-2011 έγγραφό μας, διευκρινίζαμε ότι κατά τη διακοπή των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων , που αποφασίστηκε ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/10/2011 , θα εκδικάζονται όλες οι επείγουσες υποθέσεις , όπως σε αυτό αναφέρονται .
Παρακαλούμε, όπως θεωρείτε επείγουσες και τις υποθέσεις με διαδίκους που προσέρχονται στο Δικαστήριό σας από το εξωτερικό ή από απομακρυσμένα μέρη της Χώρας, καθώς και αυτές που εκδικάζονται από τα μεταβατικά δικαστήρια .

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ανακοίνωση απάντηση σε μέλη του ΔΣ

Αθήνα 29-10-2011

Αναγκαία απάντηση
Ευθυγράμμιση- υπονόμευση-πλαγιοκόπηση

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με την από 27-10-2011 ανυπόγραφη ανακοίνωση τους «μέλη» του ΔΣ της Ένωσης μας (δεν διευκρινίζεται πόσα και ποια μέλη. Οι πληροφορίες μας λένε για τρία μόνο της αυτοαποκαλούμενης μειοψηφίας ενώ τα λοιπά μέλη της δεν ενέκριναν την απολογητική ανακοίνωση ,όπως και άλλα απλά μέλη της Ένωσης , παρόντα στη Συνέλευση αρνήθηκαν την σύμπραξη στις ανακρίβειες τους ) , επιχειρούν να τριτοφαλαγγίσουν τους αγώνες μας .
Αναγκαίως, τους απαντάμε:
Οι μάσκες έπεσαν .Η μειοψηφία πάλι το διέπραξε .Αυτή τη φορά με καθυστέρηση δεκαπέντε (15) ημερών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μας, η καθολική και πολυσήμαντη επιτυχία της οποίας τόσο ενόχλησε εκτός και εντός του Δικαστικού Σώματος .
Συστρατεύθηκαν τα πιο πάνω μέλη του ΔΣ με τους επικριτές μας . Λες και δεν ήταν παρόντα στην έκτακτη Γενική Συνέλευση .Λες και δεν άκουσαν την αγωνία των συναδέλφων να προστατέψουμε το Σύνταγμα, τους θεσμούς, τη Δικαιοσύνη, τις οικογένειες μας και με καθυστέρηση δεκαπέντε ημερών (!)αποφάσισαν , ως εντολοδόχοι , να ευθυγραμμισθούν με τις ταυτόσημες φράσεις «περί πολιτικολογίας και κομματικοποίησης» Κυβερνητικού παράγοντα και με άλλες … ανακοινώσεις
Αλήθεια , τι σύμπτωση !!! Και τι σύμπτωση, περαιτέρω, να εκδοθεί η ανακοίνωση τους αμέσως μετά την κρίσιμη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία συγκλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί των προτάσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τροποποίηση του Οργανισμού Δικαστηρίων , τη στιγμή που ο Πρόεδρος της Ένωσης μας , κ.Αθανασίου ,μαζί με άλλους Αρεοπαγίτες και τον κ.Μαζαράκη ,έδινε τη μάχη του να μην περάσουν (και δεν πέρασαν) αυτές (προτάσεις) που προβλέπουν ότι α)οι προαγωγές των συναδέλφων όλων των βαθμών θα τελούν υπό αδιευκρίνιστες και αμφιβόλου αντικειμενικότητας προϋποθέσεις «σύγκρισης» και όχι αυτοτελούς «κρίσης» . και β) αλλαγής , επί τα χείρω, των προϋποθέσεων θέσεως σε προσωρινή αργία των πειθαρχικώς ελεγχομένων συναδέλφων .
Δηλαδή, τα πρακτικά της ΓΣ, που συνέταξαν ,με λεπτομέρεια και ακρίβεια ,οι δύο συναδέλφισσες και υπέγραψε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Γκρόζος , Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου (όλοι εκλεγέντες ομόφωνα από την Συνέλευση) είναι πλαστά ; Μέχρι εκεί φτάσατε κ.Συνάδελφοι ; Και τα μέλη οποιουδήποτε εργατοϋπαλληλικού σωματείου έχουν σεβασμό και αυτογνωσία .
Βέβαια, δύο συνάδελφοι ,απλά μέλη της Ένωσης (όχι του ΔΣ), διατύπωσαν επιφυλάξεις για την διακοπή των συνεδριάσεων, αλλά δεν μειοψήφησαν μετά την ανάγνωση του ψηφίσματος, ούτε κατά την έγκρισή του, όπως και ουδεις άλλος παρευρισκόμενος και όταν ακόμη ο Πρόεδρος της Ένωσης μας ερώτησε δυο φορές αν κάποιο από τα μέλη διαφωνεί με το περιεχόμενο του (ψηφίσματος ). Εξάλλου, τι θα άλλαζε αν υπήρχαν δύο ή είκοσι δύο μειοψηφίες ;επί συνόλου 517 μελών, δεν θα εκτελείτο η απόφαση της Συνέλευσης; Θα παραβίαζαν το καταστατικό της Ένωσης μας ;
Σε ποιον θέλουν να φανούν αρεστοί τα τρία (;) μέλη της μειοψηφίας του ΔΣ ; Εχουν την εντύπωση ότι έτσι θαυπονομεύσουν τους αγώνες μας , πλαγιοκοπώντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την συνοχή μας ; Γιατί δεν σηκώθηκαν στη Συνέλευση με λεβεντιά και να πουν διαφωνούμε και μειοψηφούμε ;
Αγαπητοί συνάδελφοι
Αντιλαμβάνεστε τώρα , τι άρνηση αντιμετωπίζουμε από δύο-τρια μέλη της μειοψηφίας για κάθε θέμα, που συζητάμε στο ΔΣ. Κατανοείτε , τώρα, γιατί ο Πρόεδρος μας ζήτησε από την Γενική Συνέλευση : απόφαση τώρα χωρίς να δοθεί εξουσιοδότηση στο ΔΣ να χειριστεί το θέμα των κινητοποιήσεων .
Αλλά ας δούμε τι είπαν οι κ.κ. Συνάδελφοι της μειοψηφίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:
Οκ.Μαζαράκης: «να αποφασίσουμε και να υλοποιήσουμε κλιμακούμενα μέτρα αντίδρασης κατά της επιχειρούμενης υπονόμευσης του θεσμού της Δικαιοσύνης».
Η κ.Θάνου : «Συμφωνώ με την πρόταση για διακοπή των συνεδριάσεων από τις 12.00 μέχρι 15.00 από την ερχόμενη εβδομάδα».
Η κ.Στενιώτη : Την απασχόλησε η επίσκεψη της Τροικα στο Πρωτοδικείο και προ της γενικής κατακραυγής δήλωσε «να προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις».
Η κ. Ερμίδου : «να αντιδράσουμε για να προστατεύσουμε τη συνταγματική μας θέση ».
Οκ.Μαύρος : Δεν ομίλησε. Συνεχάρη ,όμως, τον Πρόεδρο κ. Αθανασίου για τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα και υπερψήφισε το ψήφισμα.
Ο κ.Βλάχος : Δεν ομίλησε. Υπερψήφισε το ψήφισμα .
Η κ.Πάπαρη : Λόγω ασθενείας δεν παρέστη.
Τα συμπεράσματα δικά σας .
Και κάτι ακόμα , σύνηθες στις πρακτικές τους . Ενώ ο Πρόεδρος της Ένωσης και όλα σχεδόν τα μέλη του ΔΣ αποφασίσαμε από ημέρες την επίσπευση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , θέμα το οποίο γνωστοποιήθηκε στους συναδέλφους πολλών δικαστηρίων πριν από τρεις-τέσσερεις ημέρες και για το οποίο έγραψε σχετικά ο ημερήσιος τύπος στις 26 και 27 Οκτωβρίου και ενώ εκδίδετο η σχετική ανακοίνωση μας στις 27 Οκτωβρίου , την ίδια ημέρα (27 Οκτωβρίου) κατέθεσαν αίτημα στη Γραμματεία της Ένωσης για επίσπευση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (!), για να εμφανισθούν ότι δήθεν από αυτούς επισπεύδεται .
Θεωρήσαμε αναγκαία την έκδοση της ανακοίνωσης αυτής προς διαφύλαξη και μόνο της ενότητας του Δικαστικού Σώματος και των κρίσιμων αγώνων που διεξάγουμε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΙΡΗ ΤΣΑΜΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ

************************************************************

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ – 27/10/2011
Mετά την αποστολή του υπ’ αριθμ. 111/26-10-2011 εγγράφου του Προεδρείου της Ε.Δ.Ε. προς όλους τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, με το οποίο «υπενθυμίζεται», ότι παραμένει σε ισχύ η (φερόμενη ως) ομόφωνη απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε τα εξής:
A) Οι δικαστές αισθάνονται δικαιολογημένα ότι η πολιτεία δεν αναγνωρίζει ούτε το θεσμικό ρόλο που έχουν από το Σύνταγμα, αλλά ούτε και ότι το λειτούργημά τους είναι επίπονο και ψυχοφθόρο και ότι το ασκούν κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες (μεγάλος φόρτος εργασίας, έλλειψη τεχνολογικών υποδομών, μεγάλα κενά οργανικών θέσεων κτλ.).
Αυτό σε συνδυασμό με την επιχειρούμενη υποβάθμιση, κυριότερη έκφραση της οποίας είναι η υπαγωγή των νέων δικαστών στο Ι.Κ.Α., καθώς και το γεγονός ότι έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες, σε σχέση με όλους τους άλλους Έλληνες πολίτες περικοπές των αποδοχών τους ( σε ποσοστό 40%), όσο και τη βαρύτερη φορολόγηση, δημιούργησαν αγανάκτηση σ’ όλους και κυρίως στους νεώτερους συναδέλφους, οι οποίοι πλήττονται βαρύτερα και η οποία (αγανάκτηση) μεγιστοποιήθηκε με τις ανακριβείς και άστοχες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος όφειλε εκ της θέσεως του να γνωρίζει ότι ο Πρωτοδίκης αμείβεται με το 1/4 και ο Αρεοπαγίτης με τα 3/5 των αποδοχών των βουλευτών.
Β) Το ψήφισμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης δεν ήταν ομόφωνο ως προς τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.
Ειδικότερα: α) συμφωνήσαμε μεν όλοι ότι καθίσταται πλέον αναγκαίο να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις με συμβολικές (μεμονωμένες) στάσεις εργασίας, συνοδευόμενες με ενημέρωση της κοινής γνώμης, όχι όμως με την ακραία μορφή, που καταχωρήθηκε στο ψήφισμα, δηλαδή με καθημερινές, τρίωρες και επί δύο μήνες διακοπές συνεδριάσεων, μέχρι την τακτική γενική συνέλευση, η οποία είχε ήδη προσδιοριστεί κατά την συνεδρίαση του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου για την 11-12-2011.
Το ακραίο αυτό μέτρο έδωσε τη δυνατότητα να υποστηρίζεται εύλογα ότι οι δικαστές πραγματοποιούν μορφή απεργίας, την οποία απαγορεύει το άρθρο 23 του Συντάγματος, β) επίσης διαφωνήσαμε και δεν αποδεχθήκαμε την πρόταση ότι θα ασκούμε το Λειτούργημά μας μόνο στα Δικαστικά Καταστήματα και μόνο κατά το ωράριο λειτουργίας αυτών, διότι με το μέτρο αυτό υποβαθμίζουμε οι ίδιοι το θεσμικό ρόλο του Λειτουργήματός μας και δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε να υπαλληλοποιηθούμε, γ) ουδόλως τέθηκε υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης το τμήμα του κειμένου του ψηφίσματος, στο οποίο περιέχονται φράσεις, που συνιστούν αναμφίβολα «πολιτικολογία και κομματικοποίηση», (αθρόες προσλήψεις ειδικών συμβούλων σε υπουργικά γραφεία, ανεξέλεγκτες χρηματοδοτήσεις κατασκευών από τον προϋπολογισμό της Βουλής, παροχή αυτοκινήτων στους Βουλευτές με συμβάσεις leasing κ.α.).
Μέχρις στιγμής όμως, κρίναμε ότι δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθούν οι παραπάνω παρατυπίες, με σκοπό τη διαφύλαξη της ενότητας και συνοχής του δικαστικού σώματος και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περισσότερο το ήδη βαρύ για τους δικαστές κλίμα και μάλιστα αυτές τις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η χώρα, λαμβανομένου υπόψει ότι και οι λοιπές Δικαστικές Ενώσεις για ένα ζήτημα, εκ της φύσεως του, κοινό επί της ουσίας διαφοροποιήθηκαν.
Η Δικαιοσύνη έφθασε σε αδιέξοδο, δεδομένου ότι κανένα αποτέλεσμα δεν απέδωσαν οι συνεχιζόμενες επί δύο εβδομάδες διακοπές συνεδριάσεων, παρά μόνο ότι συσσωρεύθηκαν ακόμη περισσότερες υποθέσεις στα δικαστήρια, με συνέπεια ο ήδη υπάρχων μεγάλος φόρτος εργασίας των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών να καταστεί μεγαλύτερος και οι διάδικοι καθώς και η κοινή γνώμη να στρέφονται εναντίον μας και συγχρόνως να κλονίζεται καθημερινά ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το Δικαστικό Λειτούργημα.
Οφείλουμε όλοι να συστρατευθούμε στην υλοποίηση μιας σύγχρονης απονομής δικαιοσύνης, που θα χτίζει συνθήκες αξιοπρέπειας και κύρους για τους δικαστές, συνθήκες που δεν θα εξαθλιώνουν την καθημερινότητά μας, με μέσα όμως που συνάδουν με το λειτούργημα του Δικαστή και διαφυλάσσουν το κύρος και την αξιοπιστίας μας, ειδικά δε σήμερα που ο Έλληνας πολίτης μας θέλει αρωγό στην επίλυση των προβλημάτων του και που εμείς καλούμαστε να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή.
Kαλούμε την πολιτεία στα πλαίσια της ισοτιμίας και του ισόκυρου των λειτουργιών του κράτους, να δεχθεί το συντομότερο δυνατό, στη βάση αυτή, εκπροσώπους των Δικαστικών Ενώσεων προς εκτόνωση της δημιουργηθείσας κατάστασης στο χώρο της Δικαιοσύνης, αρχής γενομένης από την άρση της θεσμικής υποβάθμισης των δικαστικών λειτουργών στα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης (άρση ένταξης νέων δικαστών στο Ι.Κ.Α.).
Ζητούμε από τον Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. την άμεση σύγκληση διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να επανακαθορισθεί η διεξαγωγή της τακτικής γενικής συνέλευσης του Δεκεμβρίου σε συντομότερη ημερομηνία, ώστε να επαναπροσδιορισθεί η στάση μας.

Ορισμός Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 27-10-2011
Αρ. Πρωτ. 112

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας αποφάσισε την επίσπευση της σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011 ώρα 09.30 (αντί για την αρχικώς προσδιορισθείσα χρονολογία της 10ης Δεκεμβρίου 2011,

με θέματα :

• Ενημέρωση επί των δεδομένων που προέκυψαν μετά την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ηςΟκτωβρίου 2011
• Σεβασμός της Συνταγματικής μας θέσης
• Συνεχής υποβάθμισή μας
• Ένταξη μας στο ΙΚΑ
• Οικονομική μεταχείριση μας
• Επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης
• Συνθήκες απονομής της
• Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων και αύξηση τους στο αναγκαίο μέτρο
• Δικαστικές διακοπές
• Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών .
Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη .

           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
     ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

Τοποθέτηση επί του εγγράφου της κ. Προέδρου του Αρείου Πάγου

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα 26-10-2011
Αρ. Πρωτ. 111

Προς
τους Συναδέλφους, μέλη της Ένωσής μας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Χθες εκδόθηκε το με αριθ. πρωτ. 446/25-10-2011 έγγραφο της κ. Προέδρου του Αρείου Πάγου, στο οποίο εκθέτει τις απόψεις της για την «αποχή από τα Υπηρεσιακά μας καθήκοντα».
Στο στάδιο αυτό και ενόψει της επικείμενης συνάντησής μας με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο, δεν επιθυμούμε να απαντήσουμε στο ερειδόμενο, επί μη ανταποκρινόμενης στις περιστάσεις προϋποθέσεως, έγγραφο της κ. Προέδρου (αφού δεν πρόκειται περί αποχής από τα καθήκοντά μας, αλλά περί ολιγόωρης διακοπής των συνεδριάσεων).
Μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω συνάντηση, οπότε και θα επανακαθορίσουμε τη στάση μας, η ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης παραμένει σε ισχύ.

                      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
                   ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ