ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Μετά από αίτηση όλων των Δικαστικών Ενώσεων εξεδόθη από την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας η συνημμένη 373/2016 απόφαση, που διατάσσει την αναστολή της υποχρέωσης των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων για το έτος 2016 (χρήση 2015) μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως που έχει ασκηθεί κατά της με αριθμό 1846οικ./13.10.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3300) και η οποία αναμένεται να εκδικαστεί τον Ιανουάριο 2017.

Σε περίπτωση Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών που είναι σύζυγοι προσώπων, που υπέχουν αυτοτελώς υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2016 (χρήση 2015), στις δηλώσεις των προσώπων αυτών δεν θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των Δικαστικών ή Εισαγγελικών Λειτουργών, χωρίς ωστόσο να αίρεται η υποχρέωση του αυτοτελώς υπόχρεου προσώπου (συζύγου του Δικαστικού-Εισαγγελικού Λειτουργού) να υποβάλει τη δήλωση για τον ίδιο ατομικά.

ΣτΕ 373-2016 (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

Αποθήκευση αρχείου (DOC, 126KB)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ   ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 

Στις 12.12.2016 κατατέθηκε στη Βουλή Σχέδιο Νόμου των Υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 52 του οποίου προβλέπει ότι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στις αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιμελητηρίων, συνεταιρισμών, σωματείων και λοιπών ενώσεων προσώπων διορίζονται πλέον αποκλειστικά Δικηγόροι και όχι Δικαστικοί Λειτουργοί, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα από την ψήφιση του Ν. 1264/1982.

            Κατά την Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η απεμπλοκή των Δικαστικών Λειτουργών και η αποφόρτισή τους από δευτερεύοντα καθήκοντα, ώστε να μείνουν προσηλωμένοι στο κύριο δικαιοδοτικό τους έργο. Ωστόσο, η Έκθεση Αξιολόγησης των Συνεπειών των Ρυθμίσεων του Σχεδίου Νόμου δηλώνει ξεκάθαρα το σκοπό της προτεινόμενης διάταξης που δεν είναι άλλος από την αύξηση της δικηγορικής ύλης.

            Κατά την χθεσινή ημέρα η Ε.Δ.Ε. προσκλήθηκε εσπευσμένα να παραστεί στη διάρκεια συζήτησης του σχεδίου Νόμου στη Βουλή. Την Ένωσή μας εκπροσώπησαν ο Χαράλαμπος Σεβαστίδης – Εκπρόσωπος Τύπου και η Ακριβή Ερμίδου- Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών. Η Ένωση επισήμανε τα ακόλουθα:

           1ον. Ένας από τους κύριους λόγους της πετυχημένης εφαρμογής του ν. 1264/82 στην πράξη ήταν και η ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στα συνδικαλιστικά σωματεία, που διασφαλιζόταν από την παρουσία δικαστικού λειτουργού ως δικαστικού αντιπροσώπου. Οι δικαστικοί λειτουργοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι αρχαιρεσίες στα σωματεία είναι εντελώς διαφορετικές από τις εθνικές και δημοτικές εκλογές. Στα πολυμελή σωματεία επικρατεί ιδιαίτερη ένταση και αρκετές φορές η παρέμβαση του δικαστικού λειτουργού λειτούργησε κατευναστικά προς τις συνδικαλιστικές παρατάξεις και διέσωσε την ομαλή συνέχεια των αρχαιρεσιών. Οι υποψήφιοι γνώριζαν και αποδέχονταν την αμεροληψία των δικαστικών λειτουργών τους οποίους και εμπιστεύονταν, χωρίς να δημιουργηθεί ποτέ κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό άλλωστε καμία συνδικαλιστική οργάνωση δεν υπέβαλε ποτέ αίτημα αλλαγής του τρόπου διορισμού των δικαστικών αντιπροσώπων. Εκφράσαμε την εκτίμηση ότι η παρουσία δικηγόρου ως δικαστικού αντιπροσώπου, ιδίως σε περιφερειακά Πρωτοδικεία, θα δημιουργήσει προβλήματα, αφενός λόγω έλλειψης εμπειρίας και αφετέρου λόγω των επαγγελματικών δεσμών που επιτρεπτά μπορεί να έχει ένας δικηγόρος με κάποια συνδικαλιστική παράταξη ή με κάποιο πολιτικό κόμμα.

         2ον Αναφορικά με την διατύπωση της αιτιολογικής έκθεσης διαμαρτυρηθήκαμε πιστεύοντας ότι η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υπερσυσσώρευση υποθέσεων στα ακροατήρια και όχι στην καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων από τους Δικαστικούς Λειτουργούς. Συνεπώς η συγκεκριμένη αιτιολογία αποτελεί πρόσχημα δεδομένου μάλιστα ότι η απασχόληση Δικαστικών Λειτουργών στις εκλογικές διαδικασίες συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν ξεπερνάει κατά μέσο όρο τις 5 ημέρες ετησίως και γίνεται κατά κύριο λόγο αργίες (Σάββατα ή Κυριακές) χωρίς να επηρεάζει το δικαιοδοτικό τους έργο.

      3ον Υπενθυμίσαμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι ως Υφυπουργός Αθλητισμού το 2015 μετέβαλε τη διαδικασία συγκρότησης των πειθαρχικών επιτροπών της Ε.Π.Ο. και με το Ν. 4326/2015 προβλέπεται πλέον η συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών. Η μεταρρύθμιση εκείνη είχε χαρακτηριστεί (και ορθά) αναγκαία από τον κ. Υπουργό για την εδραίωση της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ευθυκρισίας. Η ανάγκη τήρησης μιας διαφανούς διαδικασίας με την εγγύηση Δικαστικών Λειτουργών είναι περισσότερο αναγκαία στις αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών οργανώσεων.

     4ον Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος της απεμπλοκής των Δικαστικών Λειτουργών από «δευτερεύοντα» καθήκοντα θα επέβαλε την άμεση κατάργηση όλων των διατάξεων εκείνων που προβλέπουν τη συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών και σε άλλες επιτροπές (αμειβόμενες και μη), όπως Επιτροπές Ασύλου, Πειθαρχικά Συμβούλια, Πειθαρχικές Επιτροπές ΕΠΟ, Επιτροπές Προμηθειών κ.α.

            Η Ε.Δ.Ε. θεωρεί αναγκαία την επανεξέταση του ζητήματος από τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την επίσπευση της συνάντησης του με το Διοικητικό μας Συμβούλιο.

43r34r

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Της 10ης Δεκεμβρίου 2016

Οι Δικαστές και Εισαγγελείς – μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών:

  • Δηλώνουμε την σφοδρή αντίθεσή μας σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας νέων Δικαστικών Ενώσεων που αποκλειστικό σκοπό έχουν την διάσπαση της Ε.Δ.Ε. και τη δημιουργία διχαστικού κλίματος εντός του Δικαστικού Σώματος.
  • Αναγνωρίζουμε την ανάγκη ενότητας των Δικαστών και Εισαγγελέων και συσπείρωσης όλων γύρω από την Ε.Δ.Ε. που λειτουργεί ως θεσμικό αντίβαρο στις επιθέσεις στα μισθολογικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα και ως εγγυητική δύναμη προάσπισης της προσωπικής και λειτουργικής μας ανεξαρτησίας.
  • Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η με οποιονδήποτε τρόπο αμφισβήτηση του ηλικιακού ορίου αποχώρησης των δικαστικών λειτουργών από την Υπηρεσία τους συνιστά συνταγματική εκτροπή και ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις να την αποτρέψουμε. Ζητούμε προς τούτο την επίσημη τοποθέτηση όλων των πολιτικών κομμάτων της Χώρας, των επιστημονικών φορέων και της πανεπιστημιακής Κοινότητας.
  • Καλούμε την Κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα να παύσουν τις συστηματικές επιθέσεις στη Δικαιοσύνη και στους λειτουργούς της και να αντιληφθούν ότι η αποφυγή θεσμικών συγκρούσεων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος.
  • Επισημαίνουμε τον κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας του δικαστικού έργου και της παρεχομένης στους πολίτες δικαστικής προστασίας εξαιτίας της εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και της υπερχρέωσης υποθέσεων ανά Δικαστή σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορεί πλέον να ανταποκριθεί επαρκώς στα καθήκοντά του.
  • Δηλώνουμε αποφασισμένοι να αντισταθούμε με κάθε νόμιμο μέσο σε τυχόν αλλαγή του δικαστικού μισθολογίου όπως αυτό καθορίστηκε αμετάκλητα με τις αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Σ. και να μην επιτρέψουμε την δημιουργία Δικαστών δύο ταχυτήτων.
  • Ειδικά για τους Εισαγγελείς υπενθυμίζουμε ότι παρά την έκδοση των απαραίτητων Προεδρικών Διαταγμάτων για την κατανομή 15 περίπου νέων θέσεων σε όλους τους βαθμούς, δεν έχουν γίνει ακόμη τα ερωτήματα από τον Υπουργό και δεν έχουν οριστεί συνεδριάσεις του Α.Δ.Σ., ώστε να γίνει η κάλυψη των νέων θέσεων και οι απ’ αυτήν εξαρτώμενες μετακινήσεις πολύ μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων, όλων των βαθμών ένα περίπου χρόνο μετά την θεσμοθέτησή τους. Αποτέλεσμα η μεγάλη εκκρεμότητα στην υπερεσιακή, προσωπική και οικογενειακή ζωή μεγάλου αριθμού Εισαγγελικών Λειτουργών. Ζητάμε επομένως την άμεση υλοποίηση των εκκρεμών προαγωγών και μεταθέσεων Εισαγγελέων με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια και σύμφωνα με την αρχαιότητα.

 

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

43r34r

Ολοκλήρωση μελέτης για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των Δικαστικών Λειτουργών

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μαζί με όλες τις Δικαστικές Ενώσεις είχε αναθέσει το προηγούμενο καλοκαίρι τη σύνταξη μελέτης για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό μας καθεστώς στον ειδικό επιστήμονα- Δικηγόρο, Δημήτριο Μπούρλο. Η μελέτη αυτή έχει ήδη εκπονηθεί και σας κοινοποιείται σήμερα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εφόσον κάποιος δεν έχει λάβει το ενημερωτικό mail μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τα Γραφεία της Ένωσης για περισσότερες διευκρινήσεις.

Εντελώς συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι με βάση την παραπάνω μελέτη:

1) για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31-12-1992) η ασφάλιση πλέον στο Ταμείο Νομικών είναι προαιρετική και επομένως εάν κάποιος δεν υποβάλλει σχετική αίτηση στο Ταμείο, η ασφάλισή του διακόπτεται αυτόματα στις 31-12-2016,  2) εφόσον κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να συνεχίσει την ασφάλιση του στο ΤΝ ώστε να συμπληρώσει τα 20 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για να λάβει πλήρη δεύτερη σύνταξη γήρατος ή τα 16 έτη ασφάλισης για να λάβει δεύτερη σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50%, τότε μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο Ταμείο και στο μέλλον να τη διακόψει όταν θα έχει συμπληρώσει τα αναγκαία χρόνια ασφάλισης. Γίνεται υπόμνηση ωστόσο των υψηλών ασφαλιστικών κρατήσεων στο ΤΝ από 1-1-2017 και εναπόκειται στον κάθε συνάδελφο να αποφασίσει για τη συνέχιση ή μη της ασφάλισής του, 3) Κάθε χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης που διανύθηκε σε φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (άρα και ο χρόνος δικηγορίας) λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του παραπάνω συνολικού χρόνου συνταξιοδότησης (διαδοχική ασφάλιση), 4) εκκρεμεί εγκύκλιος για την καταβολή της δεύτερης σύνταξης, 5) η θέσπιση του ανωτάτου ορίου συντάξεως είναι 2000 € για μία σύνταξη και 3000 € για δύο συντάξεις.

43r34r

Κάλεσμα συσπείρωσης στην τακτική Γενική Συνέλευση και στήριξης της Ένωσής μας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου και ώρα 09:30΄ στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών, είναι η κρισιμότερη των τελευταίων ετών. Στις μέρες μας διακυβεύεται όχι μόνο η ενότητα του Δικαστικού Σώματος, που επιχειρείται να διαρραγεί με τη σύσταση της νέας Αντι-Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και τη δημιουργία Δικαστών δύο ταχυτήτων, αλλά και το νόημα και το περιεχόμενο αδιαμφισβήτητων μέχρι σήμερα συνταγματικών διατάξεων, με συνέπεια να κινδυνεύει το κύρος και η αξιοπρέπεια του Δικαστικού Σώματος, τόσο απέναντι στο νομικό κόσμο της χώρας, όσο και σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
Η παρουσία σας καθίσταται επιπρόσθετα αναγκαία και επιβεβλημένη στις ιστορικές αυτές στιγμές που διανύουμε ως μοναδική απάντηση στην επιχειρούμενη ακύρωση του διακριτού ρόλου μεταξύ των δικαστικών ενώσεων και της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

43r34r

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΔΕ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΕ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 28-11-2016
Αριθμός Πρωτ.: 457

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λάβαμε την παρακάτω επιστολή από τρείς πρώην Προέδρους της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και ενός πρώην Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων και την κοινοποιούμε στους συναδέλφους προς ενημέρωσή τους.

 (Συνημμένο) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΔΕ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΕ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 23-11-2016

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 24/11/2016

Αρ. Πρωτ.: 456

 

ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ 23-11-2016

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΚΑΛΥΨΗ 2ης ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ – ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕ

 

 

 

Συγκλήθηκε χθες έκτακτο Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε. ενόψει της επικείμενης συνάντησης με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης. Στο Συμβούλιο αυτό παρέστησαν 12 μέλη.

 

1) Στο Συμβούλιο καθορίστηκαν τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση με το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, καθώς επίσης και τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου

 

2) Αποφασίσθηκε ομόφωνα η διοργάνωση παιδικών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη, καθώς και στις έδρες των Εφετειακών Περιφερειών. Συγκεκριμένα οι συνάδελφοι που διαμένουν στην Αθήνα και στον Πειραιά και έχουν ανήλικα τέκνα μέχρι 14 ετών καλούνται να κάνουν σχετικές δηλώσεις στη Γραμματεία της Ε.Δ.Ε. Τις εκδηλώσεις στην Πάτρα, τη Λάρισα και το Ηράκλειο θα τις αναλάβουν οι αντίστοιχες Εφετειακές Επιτροπές και τα έξοδα θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την Ένωση.

 

3) Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των συναδέλφων που θα συμμετέχουν στη Γ.Σ. και το κόστος που απαιτείται για όσους διαμένουν εκτός Αθηνών, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη δυνατότητα κάλυψης και της δεύτερης διανυκτέρευσης (του Σαββάτου) στο ίδιο ξενοδοχείο.

 

4) Εγκρίθηκε ομόφωνα να δοθεί ως χρηματικό βραβείο το ποσό των 300 € σε κάθε τέκνο συναδέλφου που πέτυχε την εισαγωγή του σε κάποιο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επισημαίνουμε ότι για τη βράβευση δεν είναι αναγκαία η παρουσία του επιτυχόντος τέκνου.

 

5) Τέθηκε επίσης ως θέμα συζήτησης η νέα διασπαστική κίνηση μέσα στην ΕΔΕ με την ίδρυση νέας δικαστικής ένωσης και οι τρόποι αντίδρασης. Η πλειοψηφία του Δ.Σ. έκρινε ότι προφανώς η νέα δικαστική ένωση έχει διασπαστικό χαρακτήρα και επιφυλάχθηκε να συνεκτιμήσει όλους τους παράγοντες ώστε να αποφασίσει τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων κατά της απόφασης ίδρυσης της Ένωσης.

 

Οι συνάδελφοι Ι.Τζανερρίκος, Χ.Μαυρίδης, Χ.Παπαδήμας, Σ.Γκαρά, κατέθεσαν έγγραφο, με το οποίο ζήτησαν να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος, ώστε να προετοιμασθούν για να διατυπώσουν τις θέσεις τους, ενώ προφορικά η Σ.Γκαρά δήλωσε ότι ενδέχεται η νέα Ένωση να είναι θετική κίνηση και να λειτουργήσει προς όφελος των λοιπών Ενώσεων, ενώ ο Χ.Παπαδήμας δήλωσε ότι η νέα Ένωση δεν πρέπει να θεωρηθεί διασπαστική.

 

Ο κ. Βουλγαρίδης είπε ότι δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ως διασπαστική τη νέα Ένωση, ενώ η Μ.Στενιώτη περιορίστηκε  να δηλώσει ότι “ θα αγωνιστεί για την ενότητα και την ενδυνάμωση της ΕΔΕ που μόνο αγώνες έχει να επιδείξει ”.

 

Το Καταστατικό της Νέας Ένωσης έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο. Περιέχει διατάξεις που αποδεικνύουν ότι η επωνυμία της είναι ψευδεπίγραφη, αφού τελικά μέλη της μπορούν να γίνουν όλοι οι Δικαστές και Εισαγγελείς της Χώρας. Στην ουσία πρόκειται για παράνομη ίδρυση δεύτερης Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί ενημέρωση για συγκεκριμένα άρθρα του καταστατικού και τους σκοπούς που επιδιώκει η νέα Διασπαστική Ένωση.

 

43r234r34rr

 

 

 

 

 

 

Η ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΤΕΑ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 08/11/2016

Αρ. Πρωτ.: 417

Η ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΤΕΑ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Την 1η Νοεμβρίου 2016 κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών αίτηση για σύσταση νέας δικαστικής ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων». Οι πρωτοβουλίες και η συλλογή υπογραφών ξεκίνησαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιλογή του χρόνου δεν ήταν τυχαία. Επιλέχτηκε εκείνη η στιγμή που η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων βγήκε από μια μακρόχρονη περίοδο απομόνωσης, χαράζοντας μια νέα ανεξάρτητη πορεία, διατυπώνοντας τις θέσεις της με τόλμη και παρρησία και με μοναδικό γνώμονα την πραγματική υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών της και της Δικαιοσύνης. Επιλέχτηκε εκείνη η στιγμή που το νέο Ενωτικό Προεδρείο άρχισε να εισπράττει την επιδοκιμασία των συναδέλφων για τη δράση του. Σε κάποιους, που περίμεναν να αποτύχει, αυτό δεν άρεσε. Μη μπορώντας να αποδεχτούν το αποτέλεσμα και τη δημοκρατικά εκφρασθείσα βούληση των συναδέλφων τους άρχισαν έναν ανηλεή αγώνα αποδόμησης του νέου ενωτικού Προεδρείου. Και επειδή δεν κατάφεραν να έχουν μια Ένωση στα μέτρα τους, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια νέα!

Οι Ενώσεις ωστόσο και τα Σωματεία δημιουργούνται όταν καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και όταν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η μεγαλύτερη Δικαστική Ένωση με παραπάνω από 3.000 μέλη, στάθηκε αρωγός στις ανάγκες των συναδέλφων και προώθησε μέσα σε λίγους μήνες πολλά από τα εκκρεμή αιτήματα του Κλάδου. Οι καταστατικοί σκοποί της Ένωσης Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων είναι ακριβώς ίδιοι με τους σκοπούς της δικής μας Ένωσης. Οι ανώτεροι και ανώτατοι Δικαστές υπερεκπροσωπούνται στο ΔΣ της Ένωσης, καθώς 7 από τα 15 μέλη του ανήκουν σ’ αυτούς. Μάλιστα βρίσκονται στις πιο κρίσιμες θέσεις του Προεδρείου (θέση Α’ Αντιπροέδρου, Β’ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα). Ποιος είναι τότε ο λόγος δημιουργίας μιας νέας Ένωσης; Ποια είναι τα αιτήματά τους που δεν ικανοποίησε ή δεν προώθησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων; Είναι αλήθεια ότι δεν συναινέσαμε και αντιδράσαμε έντονα όταν τέθηκε σε δημόσια συζήτηση το αντισυνταγματικό αίτημα αύξησης του ορίου ηλικίας αποχώρησης των δικαστικών λειτουργών. Αντιδράσαμε επίσης όταν παρουσιάστηκε ως κυβερνητική σκέψη η χορήγηση ειδικού επιδόματος σε ανώτερους και ανώτατους δικαστές με ταυτόχρονη μισθολογική υποβάθμιση των δικαστών του πρώτου βαθμού, που θα διευρύνει τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δικαστών διαφορετικών βαθμίδων σε πλήρη αντίθεση με αποφάσεις του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος. Στις θέσεις μας αυτές θα μείνουμε αμετακίνητοι. Είναι απαίτηση όχι μόνο των πρωτοβάθμιων δικαστών, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανώτερων και ανώτατων δικαστών. Των Δικαστών συνολικά που δεν μπαίνουν στη λογική να ορθώσουν τείχη μεταξύ μας· να δημιουργήσουν δύο κατηγορίες συναδέλφων· να διχάσουν. Των Δικαστών επίσης εκείνων που αντιλαμβάνονται ότι η προώθηση των συμφερόντων μας έχει ένα απαράβατο και αξεπέραστο όριο, τη Συνταγματική νομιμότητα.  Άλλωστε από συστάσεως της Ένωσής μας ουδέποτε υπήρξε αίτημα αυτής, ούτε πρόθεση της Πολιτείας δημιουργίας Δικαστών δύο ταχυτήτων. Γιατί άραγε θα έπρεπε τώρα να υπάρξει διαφοροποίηση;  

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ίδρυσης νέας Δικαστικής Ένωσης έχει ονοματεπώνυμο. Και είναι απογοητευτικό, συνάδελφοι που καταξιώθηκαν και αναδείχθηκαν μέσα από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να πρωτοστατούν τώρα στην διάσπασή της. Η διάσπαση και ο κατακερματισμός αδυνατίζει τις θέσεις μας, πλήττει τα κοινά συμφέροντα, βλάπτει τη συλλογική προσπάθεια. Η ιστορική πείρα κατέδειξε ότι τέτοιες απόπειρες, που δεν έχουν ουσιαστική βάση αλλά στηρίζονται σε προσδοκίες επίτευξης προσωπικών επιδιώξεων, είναι θνησιγενείς. Η νέα Ένωση θα αδρανοποιηθεί σύντομα, όταν εκλείψει η πραγματική αιτία που την δημιούργησε. Θα αφήσει όμως πληγές που θα είναι δύσκολο να επουλωθούν.

Ζητούμε από όλους τους συναδέλφους να σταθούν επικριτικά απέναντι σε τέτοιου είδους διασπαστικές κινήσεις. Να μη δώσουν τη συγκατάθεσή τους στον διχασμό που επιχειρείται. Όσοι αποδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στη νέα αυτή Ένωση ας αναλογιστούν άλλη μια φορά τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η πράξη τους στην ενότητα του Δικαστικού Σώματος. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι πάντα ανοιχτή στη συζήτηση όλων των προβλημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους εφόσον η λύση τους βρίσκεται εντός των Συνταγματικών πλαισίων και δεν είναι διχαστική. Συνεχίζουμε την πορεία μας έχοντας την πεποίθηση ότι στηριζόμαστε από την συντριπτική πλειοψηφία των Δικαστών και Εισαγγελέων της Χώρας!

 

Από το Γραφείο Τύπου

Σχετικά με την εφαρμογή των ΠΟΛ 1147/2016 και 1161/2016 του ΓΓΔΕ για την φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 04/11/2016

Αρ. Πρωτ.: 414

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετικά με την εφαρμογή των ΠΟΛ 1147/2016 και 1161/2016 του ΓΓΔΕ για την φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών.

     Μετά την έκδοση των ΠΟΛ 1147/29-9-2016 και 1161/1-11-2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, διευκρινίσθηκε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να ικανοποιούν αιτήματα δικαστικών λειτουργών και να προβαίνουν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά με τις αποφάσεις με αριθμούς 89/2013, 84/2014 και 6/2015 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος. Εν όψει του ότι οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θα προβούν αυτεπαγγέλτως σε νέα εκκαθάριση και του ότι η διοίκηση δέχεται ότι η απαίτηση υφίσταται για τα έτη 2015, 2014 και 2013, απαιτείται οι συνάδελφοι να προβούν στις εξής ενέργειες:
   -Υποβολή αίτησης/τροποποιητικής δήλωσης με περιεχόμενο ανάλογο προς αυτό του συνημμένου σχεδίου, προς την αρμόδια για την φορολόγηση Δ.Ο.Υ.
   -Υποβολή εντύπου Ε1 για κάθε ανακαλούμενο/τροποποιούμενο έτος, συμπληρωμένου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ανωτέρω ΠΟΛ, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις Δ.Ο.Υ. Συγκεκριμένα, αρχικά θα υπολογισθεί το ποσοστό του 25% από το ακαθάριστο ποσό που αναγράφεται στις βεβαιώσεις αποδοχών του ίδιου έτους και αφορά στην άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί απ’ το ποσό που ήδη δηλώθηκε στον κωδικό 301 ή 302 και παράλληλα θα προστεθεί στο ποσό που ήδη δηλώθηκε στον κωδικό 659 ή 660.
   -Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιες Δ.Ο.Υ. ζητούν την προσκόμιση των βεβαιώσεων αποδοχών για κάθε έτος, ενώ άλλες ζητούν την προσκόμιση υπηρεσιακής βεβαίωσης για την ιδιότητα του αιτούντος.
   -Κρίνεται σκόπιμο, η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για προγενέστερα έτη (2012 και 2011) να μην σωρευθεί στην αίτηση που αφορά τα έτη 2015, 2014 και 2013, προς αποφυγή συνολικής απόρριψης από τη διοίκηση.
   Για τους συναδέλφους που έχουν ήδη ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ή προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια για κάποιο από τα πιο πάνω έτη προτείνεται να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για εκκαθάριση του φόρου, με βάση το συνημμένο σχέδιο, χωρίς παραίτηση από τα ήδη ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣ ΠΟΛ 1147 και 1161-2016
Επιμέλεια: Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος πρωτοδικών
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ε.Δ.Ε.