ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Δ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

       Στη δημόσια συζήτηση που ξεκίνησε με αφορμή τη σύγκληση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το εάν είναι επιτρεπτή η αλλαγή του ορίου ηλικίας αποχώρησης των δικαστικών λειτουργών από την Υπηρεσία τους, έχουν ήδη τοποθετηθεί αρνητικά όλα τα πολιτικά κόμματα, η Κυβέρνηση δια του Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή, όπως και του πρώην Υπουργού Νίκου Παρασκευόπουλου, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Χώρας, 15 διακεκριμένοι καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου και οι Δικαστικές Ενώσεις. Το άρθρο 88 παρ 5 του Συντάγματος είναι μια ξεκάθαρη διάταξη που δεν επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας. Η εφαρμογή της από το 1975, αλλά και η εφαρμογή αντίστοιχων διατάξεων προγενέστερων Συνταγμάτων, δεν δημιούργησε ποτέ ερμηνευτικά ζητήματα. Οι διαφορετικές απόψεις γύρω από την αναγκαιότητα αύξησης του ορίου ηλικίας θα ακουστούν εφόσον η Βουλή αποφασίσει να αναθεωρήσει την συγκεκριμένη διάταξη. Η επίκληση δήθεν διαφορετικών απόψεων ορισμένων συνταγματολόγων είναι αποπροσανατολιστική και συσκοτίζει τα αληθινά γεγονότα, αφού ουδείς συζητάει τη δυνατότητα αύξησης του ορίου ηλικίας με βάση το υφιστάμενο Σύνταγμα. Η υιοθέτηση τέτοιων καινοφανών απόψεων θα αντιστρατεύονταν το σαφές νόημα της συνταγματικής διάταξης, την μέχρι σήμερα εφαρμογή της και θα αμφισβητούσε άμεσα την δεσμευτικότητα του Συντάγματος. Η έκφραση των απόψεων του πολιτικού και νομικού κόσμου της χώρας, ιδίως μάλιστα όταν επιχειρείται παραβίαση συνταγματικών επιταγών, δεν μπορεί να εκληφθεί ως απόπειρα επηρεασμού της κρίσης των δικαστών, αλλά είναι επιβεβλημένο από το Σύνταγμα καθήκον. Η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου καλείται την Πέμπτη να περιφρουρήσει το Σύνταγμα και να διαφυλάξει το κύρος του Ανώτατου  Δικαστηρίου.

43r34r

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΓ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ.

Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιο Σάρλη. Η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα. Τα ζητήματα που θέσαμε στον κ. Γενικό Γραμματέα και τα οποία αναλύθηκαν διεξοδικά ήταν τα ακόλουθα:

1) Δέσμευση της Κυβέρνησης να μην τεθεί ζήτημα αλλαγής του ανώτατου ηλικιακού ορίου αποχώρησης των δικαστικών λειτουργών από την υπηρεσία στα πλαίσια του υφιστάμενου Συντάγματος

2) Ενίσχυση του θεσμού της «δικαστικής» μεσολάβησης

3) Λειτουργία της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

4) Αύξηση των οργανικών θέσεων σε όλα τα Δικαστήρια (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εφετεία)

5) Προστασία του συνταγματικού δικαστικού μισθολογίου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος

6) Άρση της αναστολής μισθολογικών ωριμάνσεων

7) Αύξηση του κονδυλίου για τη Δικαιοσύνη ώστε να υλοποιηθούν εκκρεμή αιτήματα για παροχή υλικοτεχνικής υποδομής σε μεγάλα Δικαστήρια της Χώρας

8) Κάλυψη εξόδων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών λόγω μεταθέσεων, τοποθετήσεων, αποσπάσεων

9) Κάλυψη των θέσεων ιατρών στα Δικαστήρια της Χώρας

10) Ζητήματα συνυπηρέτησης συζύγων δικαστικών λειτουργών που είναι δημόσιοι υπάλληλοι

11) Δυσλειτουργίες στο σύστημα απομαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδρίασης των Δικαστηρίων.

Μετά την απόφαση της Προέδρου του Αρείου Πάγου για σύγκληση Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ώστε να αποφανθεί σχετικά με τη δυνατότητα αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστικών λειτουργών στα πλαίσια του υφιστάμενου Συντάγματος, αποφασίσθηκε η σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας για σήμερα Δευτέρα 23 Ιανουαρίου, που θα καθορίσει τη στάση του Δικαστικού Σώματος. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

43r34r

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 2008

          Μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Συντ. (Μισθοδικείου) σχετικά με τις αγωγές που εκκρεμούν και αφορούν αναδρομικές αποδοχές ετών 2007 και πριν, που μας έχουν ήδη καταβληθεί, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης παραίτησης από τα σχετικά δικόγραφα, ώστε να μην επιδικαστούν σε βάρος μας δικαστικά έξοδα.

           Για το σκοπό αυτό και προς διευκόλυνση τόσο των συναδέλφων όσο και της Γραμματείας του Μισθοδικείου παρακαλούνται οι Διευθύνοντες όλα τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας και εφόσον δεν έχουν ήδη προβεί σε σχετικές ενέργειες, να αποστείλουν στη Γραμματεία του Μισθοδικείου καταστάσεις των υπηρετούντων Δικαστικών Λειτουργών, που έχουν διοριστεί το έτος 2007 και προγενέστερα (οι διορισθέντες το 2008 και μετά δεν έχουν καταθέσει σχετικές αγωγές και συνεπώς δεν τους αφορά η διαδικασία αυτή). Στη συνέχεια, τα Δικαστήρια και οι Εισαγγελίες θα ενημερωθούν απευθείας από τη Γραμματεία του Μισθοδικείου για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν (συμπλήρωση δηλώσεων παραίτησης από δικόγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ, επικόλληση μεγαρόσημου 3,00 ευρώ και ομαδική αποστολή τους στο Μισθοδικείο). Όλη η διαδικασία θα διεκπεραιωθεί απευθείας από τα Δικαστήρια και Εισαγγελίες χωρίς να χρειάζεται άλλη ενέργεια από τους Δικαστικούς Λειτουργούς.

          Παρακαλούμε για την άμεση αποστολή των πιο πάνω στοιχείων (καταστάσεις Δικαστικών Λειτουργών) στο Μισθοδικείο, ενόψει του ότι επίκειται ο προσδιορισμός των υποθέσεων. Οι καταστάσεις αυτές να αποσταλούν στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 1) gsimati@adjustice.gr και 2) mkoumoutsakou@adjustice.gr

43r34r

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ THE ART OF CRIME

Σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του ανανεωμένου ηλεκτρονικού περιοδικού The Art of Crime, www.theartofcrime.gr που εκδίδεται από το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 1.1.2017

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 27-12-2016

Αριθμ.Πρωτ.: 514

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 1.1.2017

       Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι από 1.1.2017 ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου επί των αποδοχών μας γίνεται πλέον με βάση τις ΠΟΛ 1.147/29.9.2016 και 1.161/1.11.2016 του Γ. Γ. Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή γίνεται στο 75% των ακαθάριστων αποδοχών.

     Σχετικά με την παρακράτηση εισφορών υπέρ του Ταμείου Νομικών και ενόψει του ότι μέχρι την έκδοση των εκκαθαριστικών της μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2017 δεν είχε εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης από τους συναδέλφους σχετικά με τη συνέχιση ή μη της ασφάλισής τους στο Ταμείο Νομικών, υπολογίστηκαν στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2017 εισφορές υπέρ του Ταμείου Νομικών με βάση το καθεστώς που ίσχυε το 2016 και αναμένεται τον Φεβρουάριο ή το αργότερο τον Μάρτιο του 2017 να σταματήσει η παρακράτηση αυτή για όσους δεν ζήτησαν τη συνέχιση της ασφάλισής τους και να επιστραφούν τα παρακρατηθέντα για το 2017 ποσά.

43r34r

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 23/12/2016
Αριθμός Πρωτ.: 506

      Σχετικά με την άσκηση αγωγής για τα οφειλόμενα αναδρομικά, που μας έχουν επιδικαστεί με την απόφαση 88/2013 του Μισθοδικείου, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της ΕΔΕ για να λάβουν σε ηλεκτρονική μορφή σχέδιο αγωγής. Το σχέδιο αυτό είναι προσαρμοσμένο σε αποδοχές Προέδρου Πρωτοδικών και θα πρέπει να συμπληρωθεί κατάλληλα, ανάλογα με τις αποδοχές και τα χρονοεπιδόματα κάθε συναδέλφου.

43r34r

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Μετά από αίτηση όλων των Δικαστικών Ενώσεων εξεδόθη από την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας η συνημμένη 373/2016 απόφαση, που διατάσσει την αναστολή της υποχρέωσης των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων για το έτος 2016 (χρήση 2015) μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως που έχει ασκηθεί κατά της με αριθμό 1846οικ./13.10.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3300) και η οποία αναμένεται να εκδικαστεί τον Ιανουάριο 2017.

Σε περίπτωση Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών που είναι σύζυγοι προσώπων, που υπέχουν αυτοτελώς υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2016 (χρήση 2015), στις δηλώσεις των προσώπων αυτών δεν θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των Δικαστικών ή Εισαγγελικών Λειτουργών, χωρίς ωστόσο να αίρεται η υποχρέωση του αυτοτελώς υπόχρεου προσώπου (συζύγου του Δικαστικού-Εισαγγελικού Λειτουργού) να υποβάλει τη δήλωση για τον ίδιο ατομικά.

ΣτΕ 373-2016 (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

Αποθήκευση αρχείου (DOC, 126KB)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ   ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 

Στις 12.12.2016 κατατέθηκε στη Βουλή Σχέδιο Νόμου των Υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 52 του οποίου προβλέπει ότι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στις αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιμελητηρίων, συνεταιρισμών, σωματείων και λοιπών ενώσεων προσώπων διορίζονται πλέον αποκλειστικά Δικηγόροι και όχι Δικαστικοί Λειτουργοί, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα από την ψήφιση του Ν. 1264/1982.

            Κατά την Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η απεμπλοκή των Δικαστικών Λειτουργών και η αποφόρτισή τους από δευτερεύοντα καθήκοντα, ώστε να μείνουν προσηλωμένοι στο κύριο δικαιοδοτικό τους έργο. Ωστόσο, η Έκθεση Αξιολόγησης των Συνεπειών των Ρυθμίσεων του Σχεδίου Νόμου δηλώνει ξεκάθαρα το σκοπό της προτεινόμενης διάταξης που δεν είναι άλλος από την αύξηση της δικηγορικής ύλης.

            Κατά την χθεσινή ημέρα η Ε.Δ.Ε. προσκλήθηκε εσπευσμένα να παραστεί στη διάρκεια συζήτησης του σχεδίου Νόμου στη Βουλή. Την Ένωσή μας εκπροσώπησαν ο Χαράλαμπος Σεβαστίδης – Εκπρόσωπος Τύπου και η Ακριβή Ερμίδου- Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών. Η Ένωση επισήμανε τα ακόλουθα:

           1ον. Ένας από τους κύριους λόγους της πετυχημένης εφαρμογής του ν. 1264/82 στην πράξη ήταν και η ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στα συνδικαλιστικά σωματεία, που διασφαλιζόταν από την παρουσία δικαστικού λειτουργού ως δικαστικού αντιπροσώπου. Οι δικαστικοί λειτουργοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι αρχαιρεσίες στα σωματεία είναι εντελώς διαφορετικές από τις εθνικές και δημοτικές εκλογές. Στα πολυμελή σωματεία επικρατεί ιδιαίτερη ένταση και αρκετές φορές η παρέμβαση του δικαστικού λειτουργού λειτούργησε κατευναστικά προς τις συνδικαλιστικές παρατάξεις και διέσωσε την ομαλή συνέχεια των αρχαιρεσιών. Οι υποψήφιοι γνώριζαν και αποδέχονταν την αμεροληψία των δικαστικών λειτουργών τους οποίους και εμπιστεύονταν, χωρίς να δημιουργηθεί ποτέ κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό άλλωστε καμία συνδικαλιστική οργάνωση δεν υπέβαλε ποτέ αίτημα αλλαγής του τρόπου διορισμού των δικαστικών αντιπροσώπων. Εκφράσαμε την εκτίμηση ότι η παρουσία δικηγόρου ως δικαστικού αντιπροσώπου, ιδίως σε περιφερειακά Πρωτοδικεία, θα δημιουργήσει προβλήματα, αφενός λόγω έλλειψης εμπειρίας και αφετέρου λόγω των επαγγελματικών δεσμών που επιτρεπτά μπορεί να έχει ένας δικηγόρος με κάποια συνδικαλιστική παράταξη ή με κάποιο πολιτικό κόμμα.

         2ον Αναφορικά με την διατύπωση της αιτιολογικής έκθεσης διαμαρτυρηθήκαμε πιστεύοντας ότι η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υπερσυσσώρευση υποθέσεων στα ακροατήρια και όχι στην καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων από τους Δικαστικούς Λειτουργούς. Συνεπώς η συγκεκριμένη αιτιολογία αποτελεί πρόσχημα δεδομένου μάλιστα ότι η απασχόληση Δικαστικών Λειτουργών στις εκλογικές διαδικασίες συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν ξεπερνάει κατά μέσο όρο τις 5 ημέρες ετησίως και γίνεται κατά κύριο λόγο αργίες (Σάββατα ή Κυριακές) χωρίς να επηρεάζει το δικαιοδοτικό τους έργο.

      3ον Υπενθυμίσαμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι ως Υφυπουργός Αθλητισμού το 2015 μετέβαλε τη διαδικασία συγκρότησης των πειθαρχικών επιτροπών της Ε.Π.Ο. και με το Ν. 4326/2015 προβλέπεται πλέον η συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών. Η μεταρρύθμιση εκείνη είχε χαρακτηριστεί (και ορθά) αναγκαία από τον κ. Υπουργό για την εδραίωση της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ευθυκρισίας. Η ανάγκη τήρησης μιας διαφανούς διαδικασίας με την εγγύηση Δικαστικών Λειτουργών είναι περισσότερο αναγκαία στις αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών οργανώσεων.

     4ον Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος της απεμπλοκής των Δικαστικών Λειτουργών από «δευτερεύοντα» καθήκοντα θα επέβαλε την άμεση κατάργηση όλων των διατάξεων εκείνων που προβλέπουν τη συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών και σε άλλες επιτροπές (αμειβόμενες και μη), όπως Επιτροπές Ασύλου, Πειθαρχικά Συμβούλια, Πειθαρχικές Επιτροπές ΕΠΟ, Επιτροπές Προμηθειών κ.α.

            Η Ε.Δ.Ε. θεωρεί αναγκαία την επανεξέταση του ζητήματος από τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την επίσπευση της συνάντησης του με το Διοικητικό μας Συμβούλιο.

43r34r

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Της 10ης Δεκεμβρίου 2016

Οι Δικαστές και Εισαγγελείς – μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών:

  • Δηλώνουμε την σφοδρή αντίθεσή μας σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας νέων Δικαστικών Ενώσεων που αποκλειστικό σκοπό έχουν την διάσπαση της Ε.Δ.Ε. και τη δημιουργία διχαστικού κλίματος εντός του Δικαστικού Σώματος.
  • Αναγνωρίζουμε την ανάγκη ενότητας των Δικαστών και Εισαγγελέων και συσπείρωσης όλων γύρω από την Ε.Δ.Ε. που λειτουργεί ως θεσμικό αντίβαρο στις επιθέσεις στα μισθολογικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα και ως εγγυητική δύναμη προάσπισης της προσωπικής και λειτουργικής μας ανεξαρτησίας.
  • Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η με οποιονδήποτε τρόπο αμφισβήτηση του ηλικιακού ορίου αποχώρησης των δικαστικών λειτουργών από την Υπηρεσία τους συνιστά συνταγματική εκτροπή και ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις να την αποτρέψουμε. Ζητούμε προς τούτο την επίσημη τοποθέτηση όλων των πολιτικών κομμάτων της Χώρας, των επιστημονικών φορέων και της πανεπιστημιακής Κοινότητας.
  • Καλούμε την Κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα να παύσουν τις συστηματικές επιθέσεις στη Δικαιοσύνη και στους λειτουργούς της και να αντιληφθούν ότι η αποφυγή θεσμικών συγκρούσεων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος.
  • Επισημαίνουμε τον κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας του δικαστικού έργου και της παρεχομένης στους πολίτες δικαστικής προστασίας εξαιτίας της εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και της υπερχρέωσης υποθέσεων ανά Δικαστή σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορεί πλέον να ανταποκριθεί επαρκώς στα καθήκοντά του.
  • Δηλώνουμε αποφασισμένοι να αντισταθούμε με κάθε νόμιμο μέσο σε τυχόν αλλαγή του δικαστικού μισθολογίου όπως αυτό καθορίστηκε αμετάκλητα με τις αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Σ. και να μην επιτρέψουμε την δημιουργία Δικαστών δύο ταχυτήτων.
  • Ειδικά για τους Εισαγγελείς υπενθυμίζουμε ότι παρά την έκδοση των απαραίτητων Προεδρικών Διαταγμάτων για την κατανομή 15 περίπου νέων θέσεων σε όλους τους βαθμούς, δεν έχουν γίνει ακόμη τα ερωτήματα από τον Υπουργό και δεν έχουν οριστεί συνεδριάσεις του Α.Δ.Σ., ώστε να γίνει η κάλυψη των νέων θέσεων και οι απ’ αυτήν εξαρτώμενες μετακινήσεις πολύ μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων, όλων των βαθμών ένα περίπου χρόνο μετά την θεσμοθέτησή τους. Αποτέλεσμα η μεγάλη εκκρεμότητα στην υπερεσιακή, προσωπική και οικογενειακή ζωή μεγάλου αριθμού Εισαγγελικών Λειτουργών. Ζητάμε επομένως την άμεση υλοποίηση των εκκρεμών προαγωγών και μεταθέσεων Εισαγγελέων με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια και σύμφωνα με την αρχαιότητα.

 

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

43r34r

Ολοκλήρωση μελέτης για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των Δικαστικών Λειτουργών

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μαζί με όλες τις Δικαστικές Ενώσεις είχε αναθέσει το προηγούμενο καλοκαίρι τη σύνταξη μελέτης για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό μας καθεστώς στον ειδικό επιστήμονα- Δικηγόρο, Δημήτριο Μπούρλο. Η μελέτη αυτή έχει ήδη εκπονηθεί και σας κοινοποιείται σήμερα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εφόσον κάποιος δεν έχει λάβει το ενημερωτικό mail μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τα Γραφεία της Ένωσης για περισσότερες διευκρινήσεις.

Εντελώς συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι με βάση την παραπάνω μελέτη:

1) για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31-12-1992) η ασφάλιση πλέον στο Ταμείο Νομικών είναι προαιρετική και επομένως εάν κάποιος δεν υποβάλλει σχετική αίτηση στο Ταμείο, η ασφάλισή του διακόπτεται αυτόματα στις 31-12-2016,  2) εφόσον κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να συνεχίσει την ασφάλιση του στο ΤΝ ώστε να συμπληρώσει τα 20 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για να λάβει πλήρη δεύτερη σύνταξη γήρατος ή τα 16 έτη ασφάλισης για να λάβει δεύτερη σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50%, τότε μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο Ταμείο και στο μέλλον να τη διακόψει όταν θα έχει συμπληρώσει τα αναγκαία χρόνια ασφάλισης. Γίνεται υπόμνηση ωστόσο των υψηλών ασφαλιστικών κρατήσεων στο ΤΝ από 1-1-2017 και εναπόκειται στον κάθε συνάδελφο να αποφασίσει για τη συνέχιση ή μη της ασφάλισής του, 3) Κάθε χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης που διανύθηκε σε φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (άρα και ο χρόνος δικηγορίας) λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του παραπάνω συνολικού χρόνου συνταξιοδότησης (διαδοχική ασφάλιση), 4) εκκρεμεί εγκύκλιος για την καταβολή της δεύτερης σύνταξης, 5) η θέσπιση του ανωτάτου ορίου συντάξεως είναι 2000 € για μία σύνταξη και 3000 € για δύο συντάξεις.

43r34r