ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

Αθήνα, 2/11/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 433

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΤΟΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

Επίσκεψη πραγματοποίησε χθες το Προεδρείο της Ένωσης στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών στον Ελεώνα Θηβών. Κατά την επίσκεψη έγινε παρουσίαση των χώρων κράτησης, ενημερώθηκε το Προεδρείο για την κατάσταση του Καταστήματος από τον Διευθυντή κ. Μακρή και το προσωπικό, ενώ συνομίλησε με κρατούμενες που εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τέλος έγινε διανομή ειδών πρώτης ανάγκης για τις κρατούμενες και τα ανήλικα τέκνα τους.

 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017.

43r34r

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓΩΓΕΣ

Αθήνα, 31/10/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 427

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

Ι. Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση παραίτησης από δικόγραφα αγωγών, που αφορούν στις αναδρομικές αποδοχές των ετών 2007 και πριν οι οποίες μας έχουν ήδη καταβληθεί. Η υπενθύμιση αυτή αφορά τους συναδέλφους που άσκησαν σχετικές αγωγές και δεν έχουν υποβάλει τις παραιτήσεις, διότι υπάρχει κίνδυνος προσδιορισμού δικασίμου και επιβολής δικαστικών εξόδων. Διευκρινίζεται ότι οι παραιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ειδικού Δικαστηρίου ή στη Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ανάλογα με το διαδικαστικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε υπόθεση.

Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και σε σχέση με τα δικόγραφα αγωγών που αφορούν στην καταβολή του 50% των αναδρομικών της περιόδου 2012-2014 και τα οποία εξοφλούνται με τμηματικές καταβολές μέχρι το τέλος του 2017.

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται σχέδιο δήλωσης παραίτησης.

ΙΙ. Σχετικά με το 50% των αναδρομικών που δεν μας έχει καταβληθεί η ΕΔΕ θα έχει συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς για τη νομοθετική επίλυση του ζητήματος. Ωστόσο, οι συνάδελφοι που έχουν ασκήσει αγωγές στα Διοικητικά Δικαστήρια μπορούν να απευθύνονται μετά την έκδοση της απόφασης στο λογιστήριο του Δικαστηρίου τους, ώστε να τους καταβληθεί άμεσα το επιδικαζόμενο ποσό.

43r34r

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΣΑΛΙΑ

Αθήνα, 30/10/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 422

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΣΑΛΙΑ

Δημοσιεύθηκε στις 13-10-2017 η υπ’ αριθμό 9388/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία απέρριψε επί της ουσίας την αγωγή που είχε ασκήσει το πρώην μέλος του ΔΣ, κ. Ευάγγελος Κασαλιάς, στρεφόμενος εναντίον της Ένωσής μας και ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του ΔΣ που αποφάσισε την έκπτωσή του από μέλος του λόγω του ασυμβίβαστου με την απόσπασή του στην Ε.Υ.Π.

Από τον Ιούνιο του 2016 συγκροτήθηκε για πρώτη φορά ένα Ενωτικό Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που έδωσε με πρωτοφανή ενότητα και ομοψυχία τις κρίσιμες μάχες της περιόδου αυτής για την ανεξαρτησία, εσωτερική και εξωτερική της Δικαιοσύνης και την ικανοποίηση των συλλογικών μας δικαίων. Την ίδια στιγμή η ήδη ”διαχωρισθείσα” σε δύο ομάδες μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου (κκ. Στενιώτη, Βουλγαρίδης, Τζανερίκος, Μαυρίδης, Παπαδήμας, Γκαρά) μετά την άρνηση για συμμετοχή στην συγκρότηση του ενωτικού προεδρείου μας ξεκίνησε την προσπάθεια απονομιμοποίησής του. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν στους συναδέλφους αίσθηση διάσπασης και διαφωνιών χωρίς επιτυχία. Ένα από τα βασικά στοιχεία της προσπάθειας αυτής ήταν η αντίδραση στην εφαρμογή του καταστατικού σχετικά με τα κωλύματα εκλογής στο διοικητικό συμβούλιο χαρακτηρίζοντας ως παράνομη την απόφαση έκπτωσης του μέλους, κ. Κασαλιά, λόγω απόσπασής του σε θέση υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία. Ο μεν κ. Κασαλιάς άσκησε αγωγή στρεφόμενος κατά της Ένωσης και ζητώντας να επιστρέψει στο ΔΣ, ενώ σύσσωμη η ομάδα του δημοσίευσε άρθρα δυσφημιστικά για την Ένωση περί δήθεν αντιδημοκρατικών ενεργειών και παράνομης απομάκρυνσής του. Τα άρθρα αυτά μάλιστα αναπαράγονταν σε φίλα προσκείμενες ηλεκτρονικές σελίδες ώστε η πίεση στην Ένωση να γίνει πιο αισθητή. Στη συνέχεια η ομάδα του κ. Κασαλιά και μειοψηφία του ΔΣ, αξιοποιώντας πρόταση άλλων συναδέλφων, ζήτησε να ανακληθεί η απόφαση του οργάνου και να συζητηθεί το ζήτημα εκ νέου στη ΓΣ,  για να εκτονωθεί δήθεν η κατάσταση. Ζήτησαν με άλλα λόγια να ανακαλέσουμε μια σύννομη απόφαση (όπως αποδείχθηκε με την προαναφερόμενη δικαστική απόφαση) και να συνεχίσουμε αντικαταστατικά να αποδεχόμαστε τον συνάδελφο ως μέλος του ΔΣ. Η πρόταση των συναδέλφων βέβαια δεν είχε ως αφετηρία το ενδιαφέρον για τις κοινές υποθέσεις, αφού έκτοτε ο κ. Κασαλιάς δεν έλαβε μέρος σε καμία εκδήλωση της Ένωσης, ούτε καν στην Γενική Συνέλευση. Αντίθετα αποκλειστικός σκοπός τόσο του ίδιου όσο και της ομάδας του ήταν η δυσλειτουργία και η ακινησία του ΔΣ. Επιθυμούσαν να συνεχίσουν την τακτική του καλοκαιριού του 2016 όταν σε 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ κανείς τους δεν συμμετείχε με συνέπεια να μην δημιουργείται απαρτία και να εμποδίζεται το όργανο στη λήψη απόφασης.  Η πολεμική τους σε βάρος της Ένωσης έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε στο ΔΣ της 30ης Ιανουαρίου 2017 κατά το οποίο προτάθηκε και εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στον πληρεξούσιο δικηγόρο, που θα υπερασπιζόταν την Ένωση στο παραπάνω Δικαστήριο, όλα τα μέλη της μειοψηφίας απέρριψαν την πρόταση, αξιολογώντας προφανώς ως σημαντικότερη την προστασία του συνεργάτη τους από τον σεβασμό στο Καταστατικό και την υποστήριξη στην Ένωσή μας.  Εξακολουθεί δε ακόμα και σήμερα ο κ. Κασαλιάς μαζί με τα μέλη της μειοψηφίας, αντιποιούμενος την πρώην ιδιότητά του, να υπογράφει ως μέλος του ΔΣ.

Η απόφαση του Δικαστηρίου δικαιώνει πανηγυρικά τη θέση του Προεδρείου της Ένωσής μας, αποκαθιστά οριστικά τη νομιμότητα, σταθεροποιεί τους συσχετισμούς στο Δ.Σ, κλείνοντας μια περίοδο σκόπιμων αμφισβητήσεων και παρερμηνειών, ενώ πέφτει πλέον στο κενό κάθε προσπάθεια των συναδέλφων της μειοψηφίας να  εκμεταλλευτούν συνδικαλιστικά το γεγονός και να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία του ΔΣ. Η συμπαγής πλειοψηφία του Συμβουλίου της Ένωσης που αντιπροσωπεύει την μεγάλη πλειοψηφία του Δικαστικού Σώματος θα συνεχίσει αδιατάρακτα, χωρίς εμπόδια και κραδασμούς, το έργο που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017.

Για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Σαλάτας, Γενικός Γραμματέας
Αγγελική Δεμέστιχα, Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών
Ευστάθιος Βεργώνης, Β’ Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Φούκας, Αναπλ. Γενικός Γραμματέας
Ακριβή Ερμίδου, Αναπλ. Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών
Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εκπρόσωπος Τύπου
Βαρβάρα Πάπαρη, Μέλος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

Αθήνα, 25/10/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 417

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη Θεοχάρη με το Προεδρείο της Ένωσης στα γραφεία της Ένωσής μας. Συζητήθηκαν γενικότερα τα προβλήματα της Δικαιοσύνης, καθώς και μέτρα βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

43r34r

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Αποθήκευση αρχείου (DOC, 40KB)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Αποθήκευση αρχείου (DOC, 36KB)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩN
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι δικαστικές ενώσεις της Χώρας, έκπληκτες από την πρωτοφανή εξέλιξη που έλαβε η δημοσίευση της 2649/2017 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ., ανακοινώνουν προς τους Έλληνες πολίτες τα εξής:

1.Οι δικαστικοί λειτουργοί υποβάλλουμε ανελλιπώς από το έτος 1996 δηλώσεις «πόθεν έσχες» βάσει του ν. 2429/1996 (φεκ. Α΄ 155).

2.Οι δικαστικές ενώσεις, αμφισβήτησαν με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τη συνταγματικότητα ορισμένων ρυθμίσεων της 1846 οικ./13.10.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών και ζήτησαν προσωρινή διαταγή, την οποία και έλαβαν. Επομένως, η μη υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) μέχρι σήμερα για τα έτη 2016 και 2017 (χρήσεις 2015 και 2016) δεν οφείλεται σε πρόθεση των δικαστικών λειτουργών να αποφύγουν την υποβολή της δήλωσης, αλλά στην αναστολή την οποία έλαβαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, αναμένοντες την οριστική δικαστική κρίση.

3.Επί της αίτησης αυτής δημοσιεύθηκε στις 18/10/2017 η 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώνεται η προσβληθείσα με την αίτηση ΚΥΑ. Το πλήρες περιεχόμενο και τις σκέψεις της απόφασης δεν γνώριζε κανείς στις 19.10.2017, καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣτΕ μέρος μόνο της απόφασης. Σημειωτέον ότι η εν λόγω απόφαση δεν αφορά μόνο τους δικαστικούς λειτουργούς αλλά και σειρά άλλων υπόχρεων για διάφορα θέματα, όπως π.χ. το θέμα της πολυπλοκότητας της ηλεκτρονικής δήλωσης και της δήλωσης μετρητών και τιμαλφών που φυλάσσονται στην οικία. Παρά ταύτα, οι αρμόδιοι Υπουργοί, πριν καν θεωρηθεί το πρωτότυπο και μελετήσουν το πλήρες κείμενο της παραπάνω απόφασης, ώστε να συμμορφωθούν με αυτήν, έσπευσαν να εκδώσουν χθες 19/10/2017 την 1069/2017 ΚΥΑ (φεκ. Β΄ 3702/19.10.2017) με προφανή σκοπό τον αιφνιδιασμό των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν αντικειμενικά να υποβάλλουν εμπρόθεσμη δήλωση σε μία μέρα, δεδομένου αφενός η σχετική προθεσμία προθεσμία λήγει στις 21/10/2017 και αφετέρου ότι δεν έχει νομοθετηθεί το όργανο ελέγχου στο οποίο πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Κατά της ως άνω ΚΥΑ οι δικαστικές ενώσεις ασκήσαμε σήμερα αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής και ήδη λάβαμε προσωρινή διαταγή.

Κατόπιν όλων αυτών, οι δικαστικοί λειτουργοί όλων των κλάδων της Δικαιοσύνης

 

Δεν δεσμευόμαστε, αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων για τα έτη 2016 και 2017 (χρήσεις 2015 και 2016), από την προθεσμία η οποία θα έληγε αύριο (21/10/2017) γιατί: α) η Πολιτεία δεν συμμορφώθηκε με το δεδικασμένο που απορρέει από την 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με το επιφορτισμένο με τον έλεγχο των δηλώσεων όργανο, το οποίο πρέπει να συγκροτείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των τριών (3) ανωτάτων δικαστηρίων και σήμερα δεν υπάρχει και β) όπως συνάγεται από την αρχή της χρηστής διοίκησης, εφόσον καλούμαστε να υποβάλλουμε δηλώσεις στη βάση ενός νέου πλαισίου ενόψει της ως άνω απόφασης του ΣτΕ, είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση η χορήγηση εύλογης προθεσμίας όχι μόνο στους δικαστικούς λειτουργούς αλλά σε όλους τους υπόχρεους.

Διαμαρτυρόμαστε για την προαναφερόμενη πρακτική, που δεν συνάδει με τη λειτουργία των συνταγματικών (άρθ. 26 Σ.) εξουσιών και παραβιάζει κάθε έννοια καλής πίστης και χρηστής διοίκησης.

Δηλώνουμε ότι κανένας δεν θα μας υποχρεώσει να απεμπολήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή να αγνοήσουμε το δεδικασμένο που προκύπτει από την 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Καλούμε τους αρμόδιους να συμμορφωθούν προς το περιεχόμενο της παραπάνω απόφασης, προβαίνοντας σε νομότυπο ορισμό του οργάνου, προς το οποίο θα υποβληθούν οι δηλώσεις των ετών 2015 και 2016, καθώς και του τύπου των δηλώσεων αυτών, παρέχοντας εύλογη προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων.

                                                            Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

Ασημίνα Σαντοριναίου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

                                                                                            

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 

Με την απόφαση 2649/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως που είχαν ασκήσει όλες οι δικαστικές ενώσεις και ακυρώθηκε στο σύνολό της η 1846οικ./13.10.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών» (B’ 3300). Κατόπιν αυτού και βάσει των λόγων ακυρώσεως που έγιναν δεκτοί και αφορούσαν την αντίθεση προς το Σύνταγμα των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων ετών 2016 και 2017 (χρήσεις 2015 και 2016) δεν είναι πλέον δυνατό να υποβληθούν με τη διαδικασία και ενώπιον της αρχής που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Για κάθε περαιτέρω εξέλιξη επί του θέματος οι ενώσεις θα ενημερώσουν εγκαίρως τα μέλη τους.  

                                                                                                   Αθήνα, 19/10/2017

 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Χριστόφορος Σεβαστίδης,  Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

Δημήτριος Ασπρογέρακας, Εισαγγελέας Εφετών

Ασημίνα Σαντοριναίου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Προεδρείο της Ένωσης θα προτείνει στο επόμενο Δ.Σ. ως ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017. Η ενημέρωση αυτή γίνεται ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι – μέλη της Ένωσης που διαμένουν εκτός Αθηνών να εξασφαλίσουν εγκαίρως τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής με οποιοδήποτε μέσο επιθυμούν.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2017