ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Γ.ΤΣΑΤΑΝΗ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 13/10/2016

Αρ. Πρωτ.: 383

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση κατά της Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών Γ. Τσατάνη, τρίτη κατά σειρά σε διάστημα πέντε μηνών κατά συναδέλφων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταδικάζει απερίφραστα για ακόμα μία φορά τέτοιες ενέργειες που προσπαθούν, πλην όμως μάταια, να κάμψουν το ανεξάρτητο φρόνημα των δικαστικών λειτουργών.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το όριο αποχώρησης από την υπηρεσία των Δικαστικών Λειτουργών

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 12/10/2016

Αρ. Πρωτ.: 382

Δελτίο Τύπου με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το όριο αποχώρησης από την υπηρεσία των Δικαστικών Λειτουργών

        Αναφορικά με χθεσινά δημοσιεύματα του Τύπου, που κάνουν λόγο για συζητήσεις του Πρωθυπουργού με τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων σχετικά με την αύξηση του ορίου ηλικίας αποχώρησης των Δικαστικών Λειτουργών από την υπηρεσία, υπενθυμίζουμε την σαφέστατη Συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 88 παρ. 5 «Οι δικαστικοί λειτουργοί έως και το βαθμό του εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και όλοι όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους». Η συνταγματική διάταξη δεν αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο παρερμηνείας. Έτσι εφαρμόζεται από την ψήφισή της το 1975 χωρίς ποτέ κανείς να αμφισβητήσει το νόημά της. Οποιαδήποτε συνεπώς σκέψη για μεταβολή του ανώτατου συνταγματικού ορίου με τυπικό νόμο προκαλεί τρόμο κυρίως για την ευκολία και την ανεπίτρεπτη προχειρότητα με την οποία επιχειρείται να ξεπεραστούν ανυπέρβλητοι συνταγματικοί φραγμοί. Τυχόν αύξηση του ορίου ηλικίας των δικαστικών λειτουργών και μάλιστα με μη σύννομο τρόπο θα λειτουργήσει χωρίς καμία αμφιβολία ως προπομπός για όλους τους εργαζομένους και θα οδηγήσει σε ακόμα βιαιότερες ρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό. Στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης και αναφορικά με την αναγκαιότητα ή μη αύξησης του ορίου ηλικίας των δικαστών θα τοποθετηθούμε τον κατάλληλο χρόνο με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης. Καθιστούμε σαφές για ακόμα μία φορά ότι η βούληση και τα αιτήματα των Δικαστών και Εισαγγελέων της Χώρας διατυπώνονται αποκλειστικά από τις Δικαστικές Ενώσεις. Τέλος καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Πρωθυπουργό να λάβουν θέση στο ζήτημα που ανέκυψε και να ξεκαθαρίσουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο οποιασδήποτε διαφορετικής ερμηνείας της ξεκάθαρης συνταγματικής διάταξης του άρθρου 88 παρ. 5. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις που θα πλήξουν βαρύτατα τη συνταγματική τάξη και το κράτος δικαίου.

Από το Γραφείο Τύπου

 

Συνέντευξη του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ

 

Πρακτικά Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΕ, 125/6-10-2016

Στην Αθήνα, σήμερα, 6-10-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της ΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 210) συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΕ κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 351/30-9-2016 κλήσης για συνεδρίαση με θέματα:

1)Συζήτηση επί των οικονομικών θεμάτων

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, παρόντα ήταν τα εξής μέλη:

1)Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρόεδρος

2)Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης , Α΄ Αντιπρόεδρος

3)Ευστάθιος Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Β’ Αντιπρόεδρος

4)Νικόλαος Σαλάτας, Εφέτης , Γενικός Γραμματέας ΕΔΕ,

5)Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ. ,

6)Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αναπλ. Γ.Γ. ,

7)Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας–Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών,

8)Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, Αναπλ. Ταμίας-Υπεύθ. Διαχ. Οικονομικών.

9)Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης , μέλος Δ.Σ.

10)Χρήστος Τζανερρίκος, Πρόεδρος Εφετών, μέλος Δ.Σ.

11)Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης, μέλος Δ.Σ.

12)Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος Δ.Σ.

13)Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ.

14)Σταματίνα Γκαρά, Ειρηνοδίκης, μέλος Δ.Σ.

15)Χρήστος Παπαδήμας, Πρωτοδίκης, μέλος Δ.Σ.

Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Εφετειακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατέθεσε εγγράφως τις θέσεις της εφετειακής επιτροπής επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο σχετικά.

Ακολούθησε ενημέρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από τον Πρόεδρο της Ενώσεως και ειδικότερα:

1)Για τα αποτελέσματα των επαφών με τον Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την φορολόγηση κατά το Ζ’ Ψήφισμα.

2)Για τα αποτελέσματα των επαφών με την πολιτική ηγεσία σχετικά με τις προωθούμενες αλλαγές στο μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών.

3)Για την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της Ένωσης και της τράπεζας ν.π. ΝΟΜΟΣ.

4)Για την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της Ένωσης και της ασφαλιστικής εταιρείας INTERAMERICAN.  

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε:

1)Με πλειοψηφία δώδεκα (12) έναντι τριών (3) την έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με την πραγματοποιηθείσα συνάντηση των Προέδρων των ανωτάτων Δικαστηρίων με τον Πρωθυπουργό. Μειοψήφησαν τα μέλη Χρήστος Τζανερρίκος, Χαράλαμπος Μαυρίδης και Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, οι οποίοι έκριναν ότι στον παρόντα χρόνο δεν είναι σκόπιμη η έκδοση ανακοίνωσης.

2) Ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το προεδρείο της Ένωσης να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μελών της, εφόσον κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο νόμου με αντικείμενο το μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών.

Ακολούθως, από τα μέλη του συμβουλίου: Χρήστο Τζανερρίκο, Πρόεδρο Εφετών, Χαράλαμπο Μαυρίδη, Εφέτη, Σταματίνα Γκαρά, Ειρηνοδίκη και Χρήστο Παπαδήμα, Πρωτοδίκη και το μέλος της Ένωσης Ευάγγελο Κασαλιά, Αντεισαγγελέα Εφετών, ζητήθηκε η ανάκληση της από 20-9-2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την διαπίστωση ασυμβίβαστου του τελευταίου με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. λόγω αποσπάσεώς του σε υπηρεσία της εκτελεστικής εξουσίας.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών ακολούθησε ψηφοφορία και το αίτημα απορρίφθηκε με πλειοψηφία οκτώ (8) έναντι (6), μειοψηφούντων των μελών Χρήστου Τζανερρίκου, Προέδρου Εφετών, Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη, Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, Σταματίνας Γκαρά, Ειρηνοδίκη και Χρήστου Παπαδήμα, Πρωτοδίκη. Από την ψηφοφορία απείχε ο Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευστάθιος Βεργώνης.

Στο σημείο αυτό έληξε η συνεδρίαση και τα μέλη αποχώρησαν. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

      Χριστόφορος Σεβαστίδης                                   Νικόλαος ΣαλάταςΠρόεδρος Πρωτοδικών                                             Εφέτης

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης , Α΄ Αντιπρόεδρος

 

Ευστάθιος Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Β’ Αντιπρόεδρος

 

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ. ,

 

Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αναπλ. Γ.Γ. ,

 

Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας–Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών,

 

Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, Αναπλ. Ταμίας-Υπεύθ. Διαχ. Οικονομικών.

 

Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης , μέλος Δ.Σ.

 

Χρήστος Τζανερρίκος, Πρόεδρος Εφετών, μέλος Δ.Σ.

 

Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης, μέλος Δ.Σ.

 

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος Δ.Σ.

 

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ.

 

Σταματίνα Γκαρά, Ειρηνοδίκης, μέλος Δ.Σ.

 

Χρήστος Παπαδήμας, Πρωτοδίκης, μέλος Δ.Σ.

 

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Μετά τη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει την πεποίθησή της, ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει δεκτό το αίτημα των Δικαστικών Ενώσεων, για πραγματοποίηση συνάντησης, το οποίο και έχει υποβληθεί από τον Απρίλιο του 2016. Οι δικαστικές ενώσεις είναι κατά το Σύνταγμα οι μόνες αρμόδιες να εκφράζουν αυθεντικά τη βούληση και τις θέσεις των συναδέλφων τους.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επισημαίνει, ότι σύμφωνα με αμετάκλητες αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 του Συντάγματος, το οποίο αποτελείται κατά πλειοψηφία 2/3 από μη δικαστές, έχουν κριθεί τόσο τα ουσιαστικά όσο και  τα τυπικά θέματα διάρθρωσης του δικαστικού μισθολογίου. Συνεπώς κάθε προσπάθεια δήθεν «εξορθολογισμού» του, η οποία θα έρχεται σε αντίθεση προς τις ανωτέρω αποφάσεις, θα επιφέρει ρήγμα στο ισότιμο και ισόκυρο των εξουσιών και τελικά θα πλήξει βάναυσα την λειτουργία του κράτους δικαίου.

Τονίζουμε ότι έννοιες όπως «προσωπική διαφορά», «μισθολογικό κλιμάκιο», «ειδικό επίδομα θέσης ευθύνης» στην κορυφή της πυραμίδας της Δικαιοσύνης, που δεν υπήρξαν ποτέ αιτήματα των Δικαστικών Ενώσεων,  θα δημιουργήσουν ανεπίτρεπτα Δικαστές δύο κατηγοριών. Οι έννοιες αυτές είναι εντελώς ξένες προς τη φύση του Δικαστικού Λειτουργήματος, τη συνταγματικά κατοχυρωμένη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού και έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς βασικές συνταγματικές αρχές. Κάθε Δικαστής ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχει χειρίζεται «πολύ κρίσιμα ζητήματα» που αφορούν τη συνταγματική νομιμότητα, την ελευθερία, την τιμή και την περιουσία των πολιτών.

43r234r34rr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΟΜΟS ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 6/10/2016

Αρ. Πρωτ.: 366

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ NOMOS

Μετά από επαφές με τους εκπροσώπους της ηλεκτρονικής σελίδας NOMOS και προς εξασφάλιση απεριόριστης χρήσης της βάσης νομικών δεδομένων της NOMOS για τα μέλη της Ένωσής μας προτάθηκε η λειτουργία ειδικής εφαρμογής που θα διαφυλάσσει το απόρρητο του κωδικού των συναδέλφων-μελών της Ένωσής μας. Ειδικότερα, για την είσοδο στη NOMOS θα απαιτείται πλέον εκτός του Username και του password και ένας επιπλέον κωδικός, που θα αποστέλλεται με sms στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη κάθε φορά που θα πραγματοποιείται η είσοδος στη NOMOS και ο οποίος θα είναι μοναδικός για κάθε είσοδο στην εφαρμογή αυτή. Η νέα αυτή εφαρμογή θα δοκιμαστεί τους επόμενους μήνες σε συνεργασία με το Προεδρείο της ΕΔΕ και εφόσον αποδειχθεί αξιόπιστη και λειτουργική θα τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του 2017, δίνοντας στους χρήστες-μέλη της Ένωσής μας το προνόμιο της απεριόριστης χρήσης των υπηρεσιών της NOMOS. Για κάθε νέα εξέλιξη η ΕΔΕ θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση προς τα μέλη της. 

 

43553454353453

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μετά από συνεννόηση της Ε.Δ.Ε. με τον διδάσκοντα το Αγγλικό Νομικό Σύστημα και Νομική Ορολογία, κ. Νικόλαο Σαμαρά, καταρτίστηκε το ακόλουθο πρόγραμμα μαθημάτων:

Για την Αθήνα: Κάθε Τετάρτη από ώρα 16.00 έως 18.30’ (α’ γκρουπ) και 18.30’ έως 21.00’ (β’ γκρουπ). Έναρξη μαθημάτων στις 2 Νοεμβρίου 2016

Για τη Θεσσαλονίκη: Την πρώτη και τρίτη Παρασκευή κάθε μήνα από ώρα 17.00’ έως 19.30’. Έναρξη μαθημάτων στις 4 Νοεμβρίου 2016

Για τη Λάρισα: Την πρώτη και τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα από ώρα 16.00’ έως 18.30’. Έναρξη μαθημάτων στις 3 Νοεμβρίου 2016

Για το Ηράκλειο (εφόσον συμπληρωθεί ένας ικανός ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων) : Την δεύτερη και τέταρτη Παρασκευή κάθε μήνα από ώρα 17.00 έως 19.30’. Έναρξη μαθημάτων στις 11 Νοεμβρίου 2016

Για την Πάτρα (εφόσον συμπληρωθεί ένας ικανός ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων): Την δεύτερη και τέταρτη Πέμπτη κάθε μήνα από ώρα 16.00’ έως 18.30’. Έναρξη μαθημάτων στις 10 Νοεμβρίου 2016.

43553454353453

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 3/10/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των Προεδρείων των Δικαστικών Ενώσεων και συνεχείς επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία εκδόθηκε η ΠΟΛ 1147/29.9.2016 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών και τη συμμόρφωση της Διοίκησης με τη με αριθμό 89/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Συντ.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο αυτή αναγνωρίζεται και ρητά η υποχρέωση της Διοίκησης για συμμόρφωση στις αποφάσεις του Μισθοδικείου και δίνεται η εντολή στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να προβούν σε νέα εκκαθάριση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος των δικαστικών λειτουργών, μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές, ενώ παράλληλα προβλέπεται η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προς υλοποίηση της εγκυκλίου αυτής θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας εντός των επόμενων ημερών.

Το νέο ενωτικό Προεδρείο της ΕΔΕ σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Δικαστικές Ενώσεις κατάφερε να λύσει μέσα σε λίγους μήνες ένα εκκρεμές από το 2013 ζήτημα, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των συναδέλφων. Με τον ίδιο τρόπο θα αγωνιστούμε για την υλοποίηση και των άλλων δύο αποφάσεων (88/2013 και 127/2016) του Μισθοδικείου σχετικά με την καταβολή του υπόλοιπου 50% των οφειλόμενων αναδρομικών.

 

Από το Γραφείο Τύπου

 

 

KOINH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα 29-9-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       Οι Δικαστικές Ενώσεις σας προσκαλούν την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 στην εκδήλωση εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη προστάτη του Δικαστικού Σώματος. Στις 8.30 π.μ θα πραγματοποιηθεί θεία λειτουργία και δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών και στις 11 π.μ θα επακολουθήσει πολιτιστική εκδήλωση στην αίθουσα Γερουσίας της Παλαιάς Βουλής. Έχει κληθεί και θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχουν κληθεί να παραστούν, Ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η Ηγεσία της Δικαιοσύνης, Εκπρόσωποι Πολιτικών Κομμάτων, Δικηγορικών Συλλόγων κ.α.

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Χριστόφορος Σεβαστίδης Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ευθύμιος Αντωνόπουλος Σύμβουλος του Σ.τ.Ε
Ειρήνη Γιανναδάκη Πρόεδρος Εφετών
Ασημίνα Σαντοριναίου Σύμβουλος Ε.Σ
Δημήτριος Ασπρογέρακας Εισαγγελέας Εφετών
Χρήστος Μητκίδης Σύμβουλος του Ν.Σ.Κ

t54t54t45t

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου αποστείλαμε έγγραφο στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης με αιτήματα:

Α) την άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων (35) στα Ειρηνοδικεία, με πρόσληψη επιπλέον Ειρηνοδικών από τον πίνακα επιτυχόντων του πρόσφατου διαγωνισμού,
Β)  την άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στα Πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας και
Γ) την αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 20 Προέδρων Πρωτοδικών και κατά 80 Πρωτοδικών και Παρέδρων, καθώς και 10 Προέδρων Εφετών και 40 Εφετών.
43553454353453