534534543

ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΙΣ ΡΟΒΙΕΣ

Αθήνα, 3-4-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 180

ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΙΣ ΡΟΒΙΕΣ

Για όσους  συναδέλφους  επιθυμούν να υποβάλουν    έντυπη δήλωση κτηματογράφησης στο Γραφείο Γαλατσίου ( Ολυμπιακά Ακίνητα),  Λ. Βεΐκου αριθ. 137.

 ———————————-

Σε συνέχεια  προηγούμενων ανακοινώσεών μας αναφορικά με την υποβολή της  έντυπης δήλωσης κτηματογράφησης  για τα οικόπεδα στις Ροβιές, έπειτα από πρωτοβουλίες και ενέργειες της Ε.Δ.Ε. και με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων  που πρόκειται να υποβάλουν την εν λόγω   έντυπη δήλωση, στο   Γραφείο του Γαλατσίου Αττικής ( Ολυμπιακά ακίνητα), επισημαίνουμε τα παρακάτω :  

α/  κατά την μετάβασή σας  στο ανωτέρω γραφείο πρέπει να λάβετε αριθμό προτεραιότητας και να περάσετε κατ’ αρχήν από τον αρμόδιο υπάλληλο για την περιοχή «ΕΥΒΟΙΑ»  προσκομίζοντας

1/ το συμβόλαιο κτήσης και πιστοποιητικό μεταγραφής που σας  έχουμε ήδη αποστείλει.

3/ φωτοτυπία της  ταυτότητας.

4/ οποιοδήποτε έγγραφο από όπου να προκύπτει  ο ΑΦΜ σας ( π.χ. εκκαθαριστικό)

5/ το χάρτη σε μορφή Α4  που σας έχουμε ήδη αποστείλει με προηγούμενο mail μας. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ Α0 (1 μέτρου), το οποίο ήδη έχουμε καταθέσει στο ως άνω γραφείο.

β/ Κατόπιν του πρώτου αυτού  ελέγχου , παραλαμβάνετε από τον  ανωτέρω αρμόδιο υπάλληλο άλλον αριθμό προτεραιότητας και στην συνέχεια μεταβαίνετε στο αρμόδιο γραφείο για την υποβολή  της δήλωσης και τον ηλεκτρονικό εντοπισμό του ακινήτου .

Στο γραφείο αυτό  θα καταθέσετε τα ανωτέρω έγγραφα, αφού αναφέρετε στον αρμόδιο υπάλληλο ότι είστε μέλος της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ, οπότε ο υπάλληλος θα εντοπίζει άμεσα το ακίνητο βάσει των συντεταγμένων που έχουμε ήδη παραδώσει στο εν λόγω γραφείο και εν συνεχεία θα αποχωρείτε, παραλαμβάνοντας το αντίγραφο της δήλωσης Δ1, για να προβείτε στην συνέχεια στη καταβολή του ποσού των 35 ευρώ για κάθε δικαίωμα σας. ( είτε με τραπεζική κατάθεση είτε μέσω e-banking) .

Σημ. Το πιο πάνω γραφείο λειτουργεί από Δευτέρα –Παρασκευή από 8.00 εως 16.00  και την Τετάρτη από 8.00 – 20:00

                                             

Για την Διαχειριστική Επιτροπή

Ακριβή Ερμίδου, Υπεύθ. Διαχειρ.Οικον. ΕΔΕ