020117_001

Από την παιδική Χριστουγεννιάτικη γιορτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Ιανουαρίου στο Πλανητάριο